Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), έχοντας ως μέλημα της την πληρέστερη ενημέρωση των Μελών της, διοργανώνει ενημερωτικές διαλέξεις για το νέο Σχέδιο Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για ιδία κατανάλωση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις πρόνοιες του Σχεδίου, το οποίο καλύπτει τρεις Κατηγορίες επενδύσεων:

  • Κατηγορία A: Φωτοβολταϊκά συστήματα δυναμικότητας μέχρι 10kW συνδεδεμένα με το δίκτυο με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering) για όλους τους καταναλωτές.
  • Κατηγορία Β: Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ με την μέθοδο του συμψηφισμού λογαριασμών (net-billing) για εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές.
  • Κατηγορία Γ: Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά συστήματα μη ενωμένα με το δίκτυο.

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:

  • Τρίτη 17/7/2018, ώρα 5.00 μμ, Ξενοδοχείο Ajax, Λεμεσός
  • Τετάρτη 18/7/2018, ώρα 3.00 μμ, Κεντρικά Γραφεία ΟΕΒ, Λευκωσία

Για δηλώσεις συμμετοχής μόνο ηλεκτρονικά: https://goo.gl/forms/27WP4U16HHZn6v9E3