Την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017, διοργανώθηκε ενημερωτική ημερίδα για τους λειτουργούς εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια από την Υπηρεσία Ενέργειας, ΥΕΕΒ&Τ.

Οι συμμετέχοντες στην Ημερίδα, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις νομοθετικές ρυθμίσεις καθώς και τις υποχρεώσεις που έχουν ως Διαχειριστές Ενέργειας, για προώθηση και εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια. Σημειώνεται ότι η Κύπρος έχει θέσει ως στόχο την εξοικονόμηση 3,316 GWh σε ετήσια βάση για την περίοδο 2014-2020, μέσω της υλοποίησης μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στο δημόσιο τομέα.

Στην Ημερίδα ο κ. Παναγιώτης Καστανιάς, Λειτουργός της Υπηρεσίας Ενέργειας & Περιβάλλοντος και Διαχειριστής Ενέργειας του κτιρίου της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), παρουσίασε το σημαντικό ρόλο και τις ευθύνες που έχει ο Διαχειριστής Ενέργειας σε ένα Οργανισμό/Επιχείρηση, προβάλλοντας το παράδειγμα καλής πρακτικής που εφάρμοσε η ΟΕΒ, καθώς είναι ο πρώτος Οργανισμός στην Κύπρο που όρισε Διαχειριστή Ενέργειας.

Παρουσίαση ΟΕΒ για το Ρόλο του Διαχειριστή Ενέργειας