Η ΟΕΒ διοργανώνει Σεμινάριο με θέμα τη χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω Εταιρειών Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO), στις 7 – 8 Μαρτίου 2017, στο ξενοδοχείο Atlantica MIRAMARE Beach, στη Λεμεσό.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να καταρτιστούν σε θέματα όπως τις μεθόδους παρακολούθησης εξοικονόμησης ενέργειας, την ανάπτυξη ενός σχεδίου χρηματοδότησης ενεργειακού ελέγχου, τις μεθόδους επιλογής εταιρειών παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, αλλά και να παρακολουθήσουν πραγματικά παραδείγματα μέσω των μελετών περίπτωσης.

Το Σεμινάριο έχει διάρκεια 14 ώρες σε αίθουσα κατάρτισης και συμπεριλαμβάνει και 4 ώρες ενδοεπιχειρισιακή κατάρτιση (επίσκεψη του εκπαιδευτή στην επιχείρηση σας). To πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) σαν πρόγραμμα ζωτικής σημασίας και επιχορηγείται εξ’ ολοκλήρου από την ΑνΑΔ και δεν υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες στο έντυπο.