Βρείτε εδώ εγκύκλιο της ΟΕΒ καθώς επίσης και έντυπο με τις Βασικές Πληροφορίες που αφορούν το Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις / Οργανισμούς η ισχύς του οποίου επεκτείνετε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Βασικές-πληροφορίες