Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), σε ανακοίνωσή της εκφράζει την έντονη απογοήτευση της στη μη τήρηση των δεσμευτικών χρονοδιαγραμμάτων για την έναρξη της λειτουργίας της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού.

Όπως αναφέρει, “η ΟΕΒ με παρεμβάσεις της, εξέφρασε και στο παρελθόν, την αναγκαιότητα σωστών σχεδιασμών και τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις και στρεβλώσεις στοπ άνοιγμα της αγοράς.

Η ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού είναι αναγκαία στο να επιτευχθεί ένα υγιές επενδυτικό πλαίσιο που θα επιτρέπει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση επενδύσεων στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, με την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων. Επιπρόσθετα, ενισχύονται οι συνθήκες ανταγωνισμού ώστε να επέλθει μείωση των εμποδίων εισόδου νέων συμμετεχόντων και τη δημιουργία ευκαιριών, με τελικό όφελος τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας και τον εξορθολογισμό της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας που καλείται να πληρώσει ο τελικός καταναλωτής.

Η περίοδος προσαρμογής έχει παρέλθει και η ΟΕΒ απευθύνει έκκληση στα εμπλεκόμενα μέρη να επισπεύσουν τις διαδικασίες ώστε να επιτευχθεί απελευθεροποίηση της αγοράς μέχρι τον Ιούλιο του 2019.”