Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ανακοινώνει την έναρξη εργασιών του γραφείου της στη Λεμεσό για εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων – μελών της στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Επικεφαλής του γραφείου είναι η κυρία Άντρια Λαού.

Ως ο εκπρόσωπος του Εργοδοτικού και Επιχειρηματικού κόσμου στην Κύπρο, η ΟΕΒ ενισχύει την παρουσία της στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Απώτερος στόχος είναι η άμεση και αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση του επιχειρηματικού κόσμου των δύο επαρχιών. Οι υπηρεσίες τις ΟΕΒ που θα προσφέρονται στις επιχειρήσεις-μέλη της που είναι εγκατεστημένες σε Λεμεσό και Πάφο συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους ακόλουθους τομείς:

  • Εργασιακές Σχέσεις και Εργατική Νομοθεσία.
  • Επίλυση Προβλημάτων, Λόμπιγκ και Επικοινωνία.
  • Υπηρεσίες για Ενέργεια και Περιβάλλον.
  • Κατάρτιση/ Εκπαίδευση Στελεχών.
  • Εναρμόνιση με νομικές υποχρεώσεις/ χρηματοδοτικά Προγράμματα/ Οδηγίες.
  • Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/ Δικτύωση/ Εξωστρέφεια.
  • Συνεχή ενημέρωση για θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις δράσεις της ΟΕΒ καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του Γραφείου Λεμεσού – Πάφου βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας www.oeb.org.cy.