Κατά το 2017, η Μεταποιητική Βιομηχανία παρουσίασε βελτίωση αφού ο ρυθμός ανάπτυξης κατέγραψε άνοδο φτάνοντας το 7,5% σε σύγκριση με 6,1% το 2016. Παράλληλα, η συνεισφορά του τομέα στο ΑΕΠ ανέβηκε στο 4,4% σε σύγκριση με 4,3% το 2016. Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) για μια ακόμη χρονιά έθεσε τη Βιομηχανία στις προτεραιότητες της με στόχο την ενίσχυση του τομέα και προώθηση προς επίλυση διαχρονικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου.

Οι κυριότερες προκλήσεις της μεταποιητικής βιομηχανίας αποτελούν το υψηλό κόστος παραγωγής, το χάσμα δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού σε σχέση με τις ανάγκες της βιομηχανίας ιδιαίτερα σε τεχνικό επίπεδο, ο έντονος διεθνής ανταγωνισμός, τα διαρθρωτικά και λειτουργικά προβλήματα των βιομηχανικών περιοχών, η έλλειψη ενός κατάλληλου ρυθμιστικού, νομοθετικού και φορολογικού πλαισίου και η αποσπασματική στρατηγική ανάπτυξης χωρίς ξεκάθαρη ένταξη του τομέα στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας.

Η ΟΕΒ υποστηρίζει ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν κατάλληλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η Κύπρος όπως, το υψηλό ποσοστό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, το ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, οι καλές υποδομές για κατάρτιση και εκπαίδευση, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στις επιχειρηματικές υποδομές και η αυξανόμενη διάθεση για έρευνα και ανάπτυξη στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που εξακολουθούν να επικρατούν στην Κυπριακή Βιομηχανία, η ΟΕΒ κατά το 2017 επικέντρωσε τις προσπάθειες της στα ακόλουθα:

  • Συμμετοχή στο υπό ετοιμασία Σχέδιο Δράσης της Βιομηχανίας για την Κύπρο σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο που αποσκοπεί στην αύξηση της συνεισφοράς της βιομηχανίας στο ΑΕΠ, τη σταδιακή μετατροπή της παραδοσιακής βιομηχανίας σε ψηφιακή μέσω ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών και μεθόδων στην βιομηχανική παραγωγή και ενίσχυση της παραγωγικότητας, καινοτομίας και εξαγωγών.
  • Πέτυχε ικανοποίηση αιτήματος της από το Υπουργικό Συμβούλιο για παγοποίηση των ενοικίων, που καταβάλουν οι βιομηχανίες που είναι εγκατεστημένες σε κρατικές βιομηχανικές περιοχές, για ακόμη πέντε χρόνια.
  • Απέτρεψε την υποβάθμιση των Βιομηχανικών Ζωνών Κατηγορίας Α (οχληρά βιομηχανία) σε ορισμένα τοπικά σχέδια της επαρχίας Λευκωσίας σε Κατηγορίας Β, και διαφυλάχθηκε η εύρυθμη λειτουργία των βιομηχανιών που βρίσκονται στις συγκεκριμένες ζώνες.
  • Αντιμετώπιση των διαχρονικών προβλημάτων που ταλανίζουν τις βιομηχανίες που είναι εγκατεστημένες σε βιομηχανικές περιοχές και ζώνες όπως υποδομές, πυρόσβεση, πρόσβαση, καθαριότητα, ασφάλεια, συμβάσεις μίσθωσης, κλπ.
  • Διοργάνωση Επιχειρηματικής Αποστολής στην Τεχεράνη για δεύτερη συνεχή χρονιά με τη συμμετοχή αριθμού Κυπριακών βιομηχανιών με σκοπό την πρακτική διερεύνηση της προοπτικής εξαγωγών στο Ιράν.
  • Συμμετοχή των Κυπριακών επιχειρήσεων σε εξειδικευμένες εκθέσεις στο εξωτερικό με ιδιωτική συμμετοχή ή με κρατικό περίπτερο, για προώθηση των εξαγωγών.
  • Προώθηση συνεργασίας της Βιομηχανίας με την Ακαδημαϊκή κοινότητα για σκοπούς έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας.
  • Συγκράτηση του λειτουργικού κόστους των βιομηχανιών, γεγονός που θα συμβάλει στη βελτίωση της απόδοσης του τομέα. Ιδιαίτερη δραστηριότητα αναπτύχθηκε στη συγκράτηση ή και μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, νερού, δημοτικών τελών, ενοικίων στις βιομηχανικές περιοχές / ζώνες, περιβαλλοντικών υποχρεώσεων, κ.α.
  • Σταθερότητα και ευρωστία της Κυπριακής Βιομηχανίας συνδέεται άμεσα με την μείωση των ποσοστών ανεργίας. Με τη συμβολή των σχεδίων του Υπουργείου Εργασίας συνεχίστηκε με θετικά αποτελέσματα η προσπάθεια στον τομέα αυτό.

Η πορεία του τομέα της Βιομηχανίας θα συζητηθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΟΕΒ που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 7 Μαΐου 2018 και ώρα 19.00 στο ξενοδοχείο Hilton Park, στη Λευκωσία. Στη Συνέλευση θα παρευρεθεί και θα μιλήσει η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης.