Σε Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση – Ρόλος, Προκλήσεις και Προοπτικές» συμμετείχε η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) στις 16 Δεκεμβρίου, 2017 μετά από πρόσκληση της Οργάνωσης Λειτουργών Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΟΛΤΕΚ) και της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης.

Την ΟΕΒ εκπροσώπησε η κυρία Μαρία Στυλιανού Θεοδώρου, Προϊστάμενη της Υπηρεσίας Μελετών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων η οποία παρουσίασε τις θέσεις της ΟΕΒ για την «Διασύνδεση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την Βιομηχανία».

Η τρέχουσα φάση της τεχνολογικής προόδου, η οποία αναφέρεται ως η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, θα έχει εκτεταμένες επιπτώσεις τόσο στην ποσότητα όσο και στην φύση των διαθέσιμων θέσεων εργασίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η τοποθέτηση της ΟΕΒ επικεντρώθηκε στις ανάγκες που παρουσιάζει η Βιομηχανία και στο χάσμα που παρατηρείται μεταξύ των δεξιοτήτων που αναζητούν οι εργοδότες και των δεξιοτήτων που κατέχουν τα άτομα που ψάχνουν εργασία.

Κατά την παρουσίαση τονίστηκε ότι για να εξαλειφθεί η προκατάληψη για την τεχνική επαγγελματική κατάρτιση, θα πρέπει να υλοποιηθούν στρατηγικές αλλαγές ξεκινώντας από:

  • Την θέσπιση ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου
  • Την προσέλκυση και ένταξη ατόμων τα οποία βλέπουν την αξία αυτής της οδού
  • Την διαμόρφωση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  • Την διαμόρφωση κατάλληλων εγκαταστάσεων για την πραγματική ανάπτυξη και ετοιμασία των μαθητών που αύριο θα αποτελέσουν το ανθρώπινο κεφάλαιο των επιχειρήσεων, με εκτενή χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και
  • Την παροχή κινήτρων προς τους εργοδότες.

Με εκτενή αναφορά στις ανάγκες της Βιομηχανίας στους τομείς τουρισμού, βιομηχανίας τροφίμων, κατασκευών και μεταποίησης, η ΟΕΒ τόνισε ότι ο ρόλος της Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποτελεί το βασικό κύτταρο στο οποίο στηρίζεται η Βιομηχανία για την απόδοση ενός ποιοτικού τελικού προϊόντος και ότι πρόθεση της είναι να συνεχίσει να εργάζεται για την δημιουργία των κατάλληλων δομών που θα συμβάλουν προς αυτό τον σκοπό.