Η ΟΕΒ επικροτεί τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας, τα πρωτογενή πλεονάσματα, τις αναβαθμίσεις της οικονομίας μας αλλά επισημαίνει τονίζει ότι οι όποιες θετικές εξελίξεις «δεν επιτρέπουν εφησυχασμό και ασφαλώς ούτε επιστροφή σε πρακτικές του παρελθόντος».

Σε ομιλία του στην 57η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων, Χρίστος Μιχαηλίδης ανέφερε ότι πριν από πέντε χρόνια, όταν αναλάμβανε η Κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη για πρώτη φορά την Προεδρία της Δημοκρατίας, η κυπριακή οικονομία διένυε την δυσκολότερη φάση της μετά την τουρκική εισβολή. “Τα εμπόδια που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Κυβέρνηση ήταν τεράστια, ενώ ομοίως έντονες και πρωτοφανείς ήταν οι δυσκολίες τις οποίες ο κυπριακός λαός – όλοι μας, οφείλαμε να διαχειριστούμε”, είπε.

Παρόλες τις αντιξοότητες και αδιαμφισβήτητες θυσίες του Κύπριου πολίτη, εργαζομένων, συνταξιούχων και επιχειρήσεων πέντε χρόνια μετά μπορούμε να μιλάμε για αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης. Η ΟΕΒ επικροτεί τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας, τα πρωτογενή πλεονάσματα, τις αναβαθμίσεις της οικονομίας μας από τους οίκους αξιολόγησης, τον αριθμό αναπτυξιακών έργων και προσέλκυση μεγάλων ξένων επενδύσεων καθώς και τις επιδόσεις στον Τουρισμό, τα κίνητρα των αυξημένων συντελεστών στον κατασκευαστικό τομέα, τον μικρό αριθμό μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένου της δημιουργίας Υφυπουργείου Ναυτιλίας καθώς και τις επιδόσεις και θετική αναπτυξιακή επίδραση από τα κίνητρα πολιτογράφησης και την μείωση που επιτεύχθηκε στο ύψιστο κοινωνικό πρόβλημα αυτό της ανεργίας.

Οι όποιες θετικές εξελίξεις, όμως είπε, «δεν επιτρέπουν εφησυχασμό και ασφαλώς ούτε επιστροφή σε πρακτικές του παρελθόντος».

Ο κ. Μιχαηλίδης επισημαίνει ότι παρόλα τα θετικά που καταγράφει, η ΟΕΒ και ο ιδιωτικός τομέας γενικότερα, τήρησαν κατά την τελευταία πενταετία στάση αναμονής και κατανόησης σε αρκετά ζητήματα η επίλυση των οποίων όμως πλέον πρέπει να τροχοδρομηθεί άμεσα για να ενισχύσει την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.

Αναλύοντας το όραμα της ΟΕΒ, είπε ότι η ομοσπονδία έχει ήδη καταθέσει εμπεριστατωμένες προτάσεις και εισηγήσεις στην Κυβέρνηση.

Για το εθνικό θέμα, αναφέρει ότι οραματίζεται μια Κύπρο ελεύθερη μακριά από κατοχικούς στρατούς και ξένες εγγυήσεις με μια λύση βιώσιμη και λειτουργική, με μια πολιτική ηγεσία που θα παραμερίζει ιδεολογίες και που ενωμένη, συλλογικά θα αντιμετωπίζει τα μεγάλα προβλήματα και κινδύνους της χώρας. Ευελπιστεί επίσης στην επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών και θετικότερες εξελίξεις.

Για την μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας, παρά τον θετικό προγραμματισμό παραμένει ημιτελής αλλά και ανεπαρκής, αναφέρει η ΟΕΒ και αναμένει την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με ακόμη πιο θαρραλέες προσεγγίσεις, καθώς επίσης την υλοποίηση της ψηφιακής στρατηγικής και ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του δημοσίου τομέα.

Σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση αυτή αναμένεται να διαδραματίσει και η σύσταση των Υφυπουργείων Ανάπτυξης και Τουρισμού, πάντοτε με την σωστή μορφοποίηση. Καλεί τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου και τα κοινοβουλευτικά κόμματα να συμβάλουν και να ενισχύσουν την Κυβέρνηση. Μόνο συλλογικά θα γίνουν οι τομές που χρειάζεται η χώρα και οι αλλαγές που χρειάζονται είναι μεγάλες. «Θέλουμε ένα κράτος αποδοτικό όπου η άκρατη γραφειοκρατία θα είναι η εξαίρεση και όχι η καρδιά του συστήματος», σημειώνει.

Αναφορικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, η ΟΕΒ, είπε, συμφωνεί απόλυτα για τις ανάγκες μεταρρύθμισης της και υποστηρίζει τις συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα, συνεργασίες μεταξύ των τοπικών αρχών και κυρίως αποδοτική παροχή υπηρεσιών με διαφάνεια και με όσο το δυνατό χαμηλότερο κόστος για τον πολίτη.

Για την αγορά εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις, η ΟΕΒ αναφέρει ότι θα πρέπει η κυπριακή αγορά εργασίας να χαρακτηρίζεται από ευελιξία η οποία θα μπορεί να ενισχύσει την απασχόληση.

Τάσσονται υπέρ της επέκτασης των σχεδίων στήριξης της απασχόλησης και της παροχής πρόσθετων κινήτρων για μείωση της ανεργίας. Στόχος θα πρέπει να είναι η επιστροφή στα προγενέστερα επίπεδα και ειδική εστίαση με ανάλογα προγράμματα θα πρέπει να δοθεί στους νέους.

Αναφορικά με τις εργασιακές σχέσεις και χωρίς διάθεση αμφισβήτησης του συνταγματικού δικαιώματος της απεργίας επιθυμούν νομική ρύθμιση των απεργιών στις ουσιώδεις υπηρεσίες για προστασία της εύρυθμης λειτουργίας της οικονομίας από ανεξέλεγκτη χρήση του δικαιώματος τις απεργίας. Θα επιμένουν, σημείωσε, στην εισήγηση της ομοσπονδίας για μορατόριουμ προσλήψεων και αυξήσεων στο Δημόσιο 6 μήνες πριν από τις Προεδρικές και Βουλευτικές Εκλογές.

Αναφερόμενος στο Οικονομικό Μοντέλο της Κύπρου, ο Πρόεδρος της ΟΕΒ είπε ότι ο πλήρης ανασχεδιασμός του οικονομικού μοντέλου είναι επιβεβλημένος και απαιτείται καθορισμός των υφιστάμενων και νέων τομέων (όπως η έρευνα και η καινοτομία) με συγκριτικά πλεονεκτήματα και ολοκληρωμένη στρατηγική όλων των τομέων και κλάδων της οικονομίας για την επόμενη δεκαετία.

Ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι θα πρέπει να διατηρηθεί και να ενδυναμωθεί το σύστημα πολιτογράφησης παράλληλα με τα όσα μέτρα χρειάζονται για προστασία του για το περιβάλλον, είπε ότι στόχος είναι η αειφόρος ανάπτυξη και ο μακροχρόνιος σχεδιασμός, προώθηση της κυκλικής οικονομίας στις επιχειρήσεις και εφαρμογή προγραμμάτων τα οποία θα προωθούν την μετάβαση από την γραμμική στην κυκλική οικονομία και την μηδενική παραγωγή αποβλήτων

Προτείνει την προώθηση της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της υλοποίησης νέων έργων ΑΠΕ και της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κύπρου με Ισραήλ και Ελλάδα.

Για τη βιομηχανία & Εμπόριο, είπε ότι γίνεται σχεδιασμός αλλά η Κύπρος δεν μπορεί για πάντα να ακολουθεί τις εξελίξεις. «Οφείλουμε να δημιουργήσουμε το πλαίσιο ώστε και η κυπριακή βιομηχανία να κάνει βήματα μειώνοντας την απόσταση που τη χωρίζει με τις υπόλοιπες χώρες’, ανέφερε.

Προτείνει επίσης αναβάθμιση βιομηχανικών ζωνών, ψηλές αποσβέσεις για νέες Βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τεχνολογικό εξοπλισμό, φοροαπαλλαγές δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη, κίνητρα για τεχνολογική αναβάθμιση, μείωση του κόστους ενέργειας που σκοτώνει την ανταγωνιστικότητα και κίνητρα εξωστρέφειας της Βιομηχανίας και για εξαγορές & συγχωνεύσεις.

Στον κλάδο του εμπορίου η ΟΕΒ εντάσσεται υπέρ της μονιμοποίησης των διευρυμένων ωραρίων λειτουργίας καταστημάτων, που αποδεδειγμένα τόνωσαν την απασχόληση και την επιχειρηματική δραστηριότητα στο λιανικό εμπόριο.

Παράλληλα, στηρίζουμε τη δημιουργία σχεδίου χορηγιών για το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce), ώστε οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να ανταποκριθούν στη συνεχόμενη αύξηση των διαδικτυακών αγορών από τους καταναλωτές από ηλεκτρονικά καταστήματα.

Για την Υγεία , είπε ότι η σημαντικότερη κοινωνική μεταρρύθμιση των τελευταίων χρόνων στην Κύπρο δεν είναι άλλη από την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ). Το σημαντικό, είπε, «είναι η εισαγωγή ενός λειτουργικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος, το οποίο θα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας στους δικαιούχους του¨».

Παράλληλα υποστηρίζει την για 2 χρόνια δυνατότητα επιλογής ασφάλισης υγείας σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και υποχρεωτική ένταξη στο ΓΕΣΥ μετά την επιτυχή λειτουργία του.

Για την Παιδεία, είπε ότι καθώς, το μέλλον ανήκει πάντα στις νέες γενιές η μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη επένδυση που οφείλουμε να κάνουμε αφορά τον τομέα της Παιδείας που οφείλει να αγκαλιάζει την καινοτομία και την αλλαγή.

Για τον τουρισμό, η ΟΕΒ είπε ότι η τουριστική βιομηχανία αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά η κινητήριος δύναμη του συνόλου της κυπριακής οικονομίας. «Ο Τουρισμός μας παρά τις όποιες θετικές ενέργειες μας και επιδόσεις του βοηθήθηκε από τις γεωπολιτικές συγκυρίες συνεπώς χρειάζεται επισταμένη εργασία στις βασικές χώρες εστίασης, κυρίως την Ρωσία, άμεση εφαρμογή του Στρατηγικού σχεδίου που εκπονήθηκε, περαιτέρω προσέλκυση ναυλωμένων πτήσεων και ενδυνάμωση των ενεργειών για μείωση του προβλήματος της εποχικότητας».

Οσον αφορά τις υπηρεσίες, είπε ότι οι ψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης του τομέα έχουν ήδη καταστήσει την Κύπρο ως χώρα παροχής υπηρεσιών και έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη ξένων επενδυτών αλλά και πελατών.

Η αξιοποίηση της δυναμικής των υπηρεσιών με τις κατάλληλες θεσμικές παρεμβάσεις, πρόσθεσε, μπορεί να αποδειχτεί καταλυτική για την πλήρη έξοδο της χώρας από την κρίση.

Για τις ξένες επενδύσεις είπε ότι χρειάζεται μεταξύ άλλων, ανάλυση των διεθνών επενδυτικών τάσεων και σχεδιασμό ολοκληρωμένης στρατηγικής, συγκροτημένες και αποτελεσματικές εκστρατείες, δημιουργία task forces σε κλαδικό επίπεδο, συλλογική προσπάθεια CIPA και Ιδιωτικού τομέα και πάταξη κάθε ίχνους γραφειοκρατίας

«Οραματιζόμαστε μια Κύπρο σύγχρονη μπροστάρη, καινοτόμο, ανταγωνιστική που να ξεπερνά τα μεγέθη της. Με αξιοσέβαστους θεσμούς χωρίς διαπλοκές και διαφθορά, με διαφανή και αποτελεσματικά συστήματα διακυβέρνησης», είπε ο κ. Μιχαηλίδης, προσθέτοντας ότι τα . 10000 Μέλη και 65 ενεργοί Σύνδεσμοι βρίσκονται σε συνεχή επαφή μαζί με την ΟΕΒ, δίνοντάς τον παλμό της αγοράς και πραγματικής οικονομίας και διαβεβαίωσε ότι η ΟΕΒ θα παραμείνει αντικειμενική και υπεύθυνη.