Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσκάλεσε, σε μία ανοικτή διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων, Οργανισμούς που συνεργάζονται και υποστηρίζουν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αιτηθούν, εάν ενδιαφέρονται, για να λάβουν από τους οργανισμούς: KPMG, Ecofys και CSR Netherlands, κατάρτιση σχετικά με την οικολογική καινοτομία και την κυκλική οικονομία, ώστε να μπορούν στη συνέχεια να παρέχουν σχετική εκπαίδευση και στήριξη προς τις επιχειρήσεις μέλη τους.

Η ΟΕΒ έχει επιλεγεί ως ένας από τους λίγους Οργανισμούς, μεταξύ 190 ευρωπαϊκών υποψηφιοτήτων που αξιοποίησαν την ευκαιρία αυτή επιμόρφωσης, με στόχο τη προώθηση της γνώσης στις επιχειρήσεις Μέλη της. Οι ειδικοί από την Ολλανδία επισκέφθηκαν την ΟΕΒ για μία διήμερη εκπαίδευση στελεχών της Υπηρεσίας Ενέργειας & Περιβάλλοντος της ΟΕΒ.

Θέματα που καλύφθηκαν μέσω του διήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για τη χρηματοδότηση κυκλικών λύσεων και τα μη χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για την προώθηση κυκλικών λύσεων: οικολογικό σήμα της ΕΕ, σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου EMAS, σύστημα επαλήθευσης περιβαλλοντικών τεχνολογιών, πράσινες δημόσιες συμβάσεις (GPP), δείκτες στον κατασκευαστικό τομέα και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα της κυκλικής οικονομίας.

Περισσότερες πληροφορίες http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm