Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) συμμετείχε στο Συνέδριο υψηλού επιπέδου με θέμα “Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων” που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου στην Σόφια της Βουλγαρίας.

Το Συνέδριο διοργάνωσε η Βουλγαρική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Της Κυπριακής Αντιπροσωπείας ηγήθηκε η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα Αιμιλιανιδου. Τους Κύπριους εργοδότες εκπροσώπησε η κα Λένα Παναγιώτου, Διευθύντρια Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής της ΟΕΒ και από τις συντεχνίες συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ κ. Ανδρέας Μάτσας.

Κατά την διάρκεια του συνεδρίου, εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων ανέλυσαν τις προτεραιότητες σε σχέση με την προώθηση της εφαρμογής των στόχων που περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκο Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ιδιαίτερα μέσα από το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Επιπλέον, συμμετεχοντες από όλα τα κράτη – μέλη της ΕΕ αντάλλαξαν απόψεις και συζήτησαν τις εθνικές ιδιαιτερότητες, επιπτώσεις και προεκτάσεις σε σχέση με τα επί μέρους ζητήματα.

Στο συνέδριο συμμετείχαν επίσης η Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του Εργατικού Δυναμικού της ΕΕ κα Μαριάν Τίσεν, οι Υπουργοί Εργασίας και Οικονομικών της Βουλγαρίας καθώς επίσης και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

 

*Στη φωτογραφία η Υπουργός Εργασίας κα Ζέτα Αιμιλιανιδου μαζί με την κα Λένα Παναγιώτου και τον κ. Ανδρέα Μάτσα.