Η Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ), κα Μαίρη Παπαδοπούλου, συμμετέχει στην Εκδήλωση για την Ενδυνάμωση των Γυναικών σε θέματα Υγείας, που πραγματοποιείται σήμερα Τρίτη 13 Μαρτίου στην Έδρα των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) στη Νέα Υόρκη. Η κα Παπαδοπούλου συμμετέχει ως μία εκ των τεσσάρων βασικών ομιλητών της Εκδήλωσης, κάτι που από μόνο του αποτελεί σημαντική διάκριση. Την Εκδήλωση, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 62ης Συνόδου της Επιτροπής για το Καθεστώς των Γυναικών (Commission for the Status of Women), διοργανώνουν από κοινού οι μόνιμες αντιπροσωπείες στα ΗΕ, της Κύπρου, του Καζακστάν, του Βελγίου, της Βουλγαρίας και της Αρμενίας.

Σκοπός της Εκδήλωσης είναι να παρουσιαστούν προγράμματα που στοχεύουν στην ενίσχυση των γυναικών της υπαίθρου μέσω της προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης και ενδυνάμωσης σε θέματα υγείας. Επιπλέον, η Εκδήλωση στοχεύει στο να αναδείξει την συμβολή των γυναικών στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχουν θέσει τα ΗΕ και ειδικότερα του Στόχου 3 για την Καλή Υγεία & Ευεξία, του Στόχου 5 για την Ισότητα των Φύλων και του Στόχου 8 για την Αξιοπρεπή Εργασία & Οικονομική Ανάπτυξη.

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), μέλος της οποίας είναι η ΚΟΓΕΕ, συγχαίρει την κα Παπαδοπούλου για την δράση και συμβολή της στην προώθηση των επιτευγμάτων, απόψεων και θέσεων των Κύπριων γυναικών και την διάχυση των εθνικών δράσεων στα θέματα ισότητας των φύλων σε διεθνές επίπεδο. Η επιλογή της κας Παπαδοπούλου από τους διοργανωτές της Εκδήλωσης για να συμμετάσχει στο πάνελ των ομιλητών αποτελεί τιμή τόσο για την ίδια, την ΚΟΓΕΕ, την ΟΕΒ αλλά και για την χώρα μας.