Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σε ανακοίνωσή της κρούει τον κώδωνα του κινδύνου αναφορικά με την πρόσφατη τροπή των εξελίξεων γύρω από το θέμα της διαχείρισης του Σχεδίου Πολιτογράφησης μέσω επένδυσης.

“Το Σχέδιο αυτό το οποίο είναι σε λειτουργία εδώ και αρκετά χρόνια, δεν είχε κανένα πρόβλημα στην εφαρμογή του. Η συμβολή του μάλιστα, βοήθησε σε σημαντικό βαθμό στην ανάκαμψη της οικονομίας, κυρίως κατά την πρόσφατη βαθιά οικονομική ύφεση που αντιμετωπίσαμε όπου αποτέλεσε τη μοναδική ίσως σοβαρή εισροή ‘φρέσκου’ χρήματος στην χώρα μας.

Δεν πρέπει με κανένα τρόπο θεσμοί που δημιουργούνται με κύριο σκοπό τη προσέλκυση επενδύσεων, να πλήττονται σε βαθμό που μπορεί να υπονομεύσει την ίδια τη χώρα μας και να την αφαιρέσει από το χάρτη της πολιτογράφησης μέσω επένδυσης.

Η ΟΕΒ κάνει έκκληση στους αρμοδίους όπως προστατευτεί το Σχέδιο και γενικά να υπάρξει πολύ προσεκτική διαχείριση και προβολή του, μακριά από οποιεσδήποτε ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως να εκθέτουν την Κύπρο και να επηρεάζουν δυσμενώς την προσπάθεια προβολής της χώρας μας ως ενός ελκυστικού, αλλά πρωτίστως αξιόπιστου επενδυτικού προορισμού.”