Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και ο Σύνδεσμος Ιδιωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης Κύπρου (ΣΙΠΕΚ), συμμετείχαν κατόπιν πρόσκλησης, στο Συνέδριο με τίτλο “Social Services in EU Cross – Industry Social Dialogue” που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Το Συνέδριο αποτελεί μέρος Ευρωπαϊκού Έργου που υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίων Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (CEEP) και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμμετοχής στον Κοινωνικό Διάλογο σε εθνικό, καθώς επίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των Οργανισμών που προσφέρουν κοινωνικές υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου παρουσιάστηκε ως βέλτιστη πρακτική η συνεργασία της ΟΕΒ και του ΣΙΠΕΚ που είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του ΣΙΠΕΚ και την συμμετοχή του στον Κοινωνικό Διάλογο μέσα από την εκπροσώπησή του σε Τεχνικές Επιτροπές και Σώματα για θέματα που επηρεάζουν την προσχολική εκπαίδευση στην Κύπρο.

Επιπροσθέτως, αναδείχθηκε το επιτυχημένο σύστημα εργασιακών σχέσεων που διαθέτει η Κύπρος, το οποίο αναλύθηκε και επεξηγήθηκε στους συνέδρους.

Ο ΣΙΠΕΚ έχει ως μέλη του 110 ιδιωτικούς βρεφοκομικούς – παιδοκομικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία παγκύπρια και απασχολεί πέραν των 650 εργαζομένων με περίπου 6000 παιδιά. Ο Σύνδεσμος είναι μέλος της ΟΕΒ από το 1976, έτος ίδρυσής του, ενώ η Πρόεδρος του ΣΙΠΕΚ είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΕΒ.

Η ΟΕΒ εκπροσωπήθηκε στο Συνέδριο από τον Λειτουργό Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής, Πολύβιο Πολυβίου, ενώ ο ΣΙΠΕΚ εκπροσωπήθηκε από την Αντιπρόεδρό του, Δώρα Παναγίδου.