Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) έχει εξαγγείλει το 12ο διαγωνισμό για το Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας – ΟΕΒ 2018.

Το θεσμό του «Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας» που εισήξε η ΟΕΒ, στηρίζουν το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας.

Το Βραβείο Καινοτομίας ΟΕΒ αποτελεί την ανώτατη διάκριση της επιτυχέστερης καινοτομίας που εφαρμόστηκε στην Κύπρο κατά τα τελευταία πέντε χρόνια.

Όσα νομικά πρόσωπα ή υπηρεσίες ενδιαφέρονται να μετάσχουν στο διαγωνισμό και να διεκδικήσουν το Βραβείο, παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν στην ΟΕΒ Αίτηση Συμμετοχής το αργότερο μέχρι τις 11 Μάϊου 2018.

Αιτήσεις Συμμετοχής καθώς και περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.innovationaward.oeb.org.cy στα κεντρικά γραφεία της ΟΕΒ στη Γωνία Λεωφ. Ακροπόλεως & Οδός Γλαύκου 2, 2000 Στρόβολος, (τηλ. 22665102) ή στο γραφείο ΟΕΒ Λεμεσού-Πάφος, οδός Καραϊσκάκη 21, Διαμ.24, Oasis Center, 3032 Λεμεσός (τηλ. 25313305).

Στην ιστοσελίδα μπορείτε επίσης να δείτε τους νικητές όλων των διαγωνισμών και τις καινοτομίες που εφάρμοσαν.