Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σε ανακοίνωσή της εκφράζει την απογοήτευσή της για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να ακυρώσει τη μελέτη για τις οικονομικές επιπτώσεις (impact assessment) από την εφαρμογή του ΓΕΣΥ.

Όπως τονίζει, “μια μελέτη αυτού του χαρακτήρα είναι επιβεβλημένη για κάθε σοβαρό έργο και προφανώς είναι απολύτως αναγκαία για ένα project εθνικών διαστάσεων όπως το ΓΕΣΥ, που επισύρει δαπάνη πέραν του ενός δις ευρώ κάθε χρόνο.

Παρά τις κατά καιρούς μελέτες που έχουν γίνει για το ΓΕΣΥ, μελέτη οικονομικών επιπτώσεων δεν έχει διεξαχθεί ποτέ.

Με προσπάθειες του Υπουργείου Οικονομικών, με την στήριξη της ΟΕΒ και άλλων παραγόντων και αφού πέρασε από διάφορες δυσκολίες, εγκρίθηκε από την Βουλή η σχετική δαπάνη και προκηρύχθηκε διαγωνισμός για υλοποίηση της μελέτης.

Ξαφνικά, η μελέτη ακυρώθηκε με εξηγήσεις που δεν πείθουν ότι εξέλειπε η αναγκαιότητα διεξαγωγής της.

Η ΟΕΒ καλεί την Κυβέρνηση να επανεξετάσει την απόφαση της και να εξουσιοδοτήσει την προώθηση της μελέτης το ταχύτερο δυνατό.

Διευκρινίζουμε κατά τρόπο σαφή και απόλυτο, ότι η διενέργεια της μελέτης ούτε ακυρώνει, ούτε αλλοιώνει αλλά και ούτε επιβραδύνει με οποιονδήποτε τρόπο την υλοποίηση του ΓΕΣΥ όπως έχει νομοθετηθεί.”