Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία όσα διαδραματίζονται στο Λιμάνι Λεμεσού και καλεί το Κράτος να μεριμνήσει για την εφαρμογή του Νόμου, αφού κάθε άλλη επιλογή θα ισοδυναμεί με διασυρμό των θεσμών και κάθε έννοιας δικαίου.

Όπως τονίζει, “οι πάγιες θέσεις της ΟΕΒ σχετικά με την νομοθετική ρύθμιση της άσκησης του δικαιώματος της απεργίας σε ουσιώδεις υπηρεσίες, μετά και τα τελευταία γεγονότα στο Λιμάνι Λεμεσού δικαιώνονται πλήρως και όσο διατηρείται η εκκρεμότητα, αποκτούν ασύμμετρη ισχύ αμελητέες μειοψηφίες προνομιούχων εργαζομένων που ομηροποιούν κατά βούληση κοινωνία και οικονομία.

Σε σχέση με τις πρωτοφανείς εξελίξεις στο Λιμάνι Λεμεσού, η ΟΕΒ επισημαίνει τα ακόλουθα:

  1. Η διαδικασία ανανέωσης της Συλλογικής Σύμβασης των λιμενεργατών εφαρμόστηκε βάσει του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και κατόπιν μεσολάβησης της ίδιας της Υπουργού Εργασίας υποβλήθηκε μεσολαβητική πρόταση η οποία απορρίφθηκε από την εργατική πλευρά. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε δεύτερος κύκλος διαπραγματεύσεων, και πάλι υπό την Υπουργό, ο οποίος οδήγησε σε καταρχήν συμφωνία που υπογράφηκε και από τις ηγεσίες των συντεχνιών. Η καταρχήν συμφωνία απορρίφθηκε εκ νέου από την εργατική πλευρά.
  2. Ενόψει των πιο πάνω, η διαφορά παραπέμφθηκε στο Συμβούλιο Λιμενεργασίας Λεμεσού όπως επιβάλλει ο Νόμος περί Λιμενεργατών (Ρύθμιση Απασχόλησης – ΚΕΦ.184), ο ίδιος αυτός Νόμος που προστατεύει το επάγγελμα του λιμενεργάτη και το διατηρεί επί δεκαετίες ως «κλειστό επάγγελμα».
  3. Δεδομένου ότι το Συμβούλιο Λιμενεργασίας δεν μπόρεσε να καταλήξει σε συμφωνία, στις 19/12/2018 αποφάσισε, όπως έχει ρητή υποχρέωση, να εφαρμόσει τον Νόμο σύμφωνα με τον οποίο «ο Πρόεδρος του Συμβουλίου παραπέμπει το ζήτημα προς επίλυση σε διαιτητικό δικαστήριο, που αποτελείται από Πρόεδρο και δύο μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ένα μέλος αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των εργοδοτών και το άλλο μέλος τα συμφέροντα των λιμενεργατών. Οποιαδήποτε απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου θα είναι τελική και δεσμευτική για όλα τα μέρη
  4. Στην ίδια συνεδρία, το Συμβούλιο Λιμενεργασίας, αποφάσισε ότι «αίρονται τα απεργιακά μέτρα και σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόμενος δεν εφαρμόσει την απόφαση αυτή, παραπέμπεται στην Πειθαρχική Επιτροπή του Συμβουλίου»

Δεδομένων των πιο πάνω, η μοναδική επιλογή της Πολιτείας είναι να εφαρμόσει τον Νόμο, ορίζοντας ταχύτατα το διαιτητικό δικαστήριο και προχωρώντας με την πειθαρχική διαχείριση όσων ενσυνείδητα και από πρόθεση έχουν παραβιάσει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.”