Το 1957, η ισότητα γυναικών και ανδρών ενσωματώθηκε στη Συνθήκη της Ρώμης ως μια από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και έκτοτε η ΕΕ πρωτοπορεί και σημειώνει αισθητή πρόοδο στον τομέα αυτό. Μέσα στα πλαίσια αυτά αλλά και του πολυδιάστατου έργου της, και με στόχο την προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς της οικονομίας και ειδικότερα στην απασχόληση, η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) έχει ιεραρχήσει ψηλά στις προτεραιότητες της την ενθάρρυνση της συμμετοχής της γυναίκας στην αγορά εργασίας, στην επιχειρηματικότητα και στην Κυπριακή οικονομία γενικότερα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή της ΟΕΒ, με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας, “σήμερα, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών έχει βελτιωθεί αισθητά ενώ η ανεργία έχει μειωθεί σημαντικά, με τα στοιχεία της Eurostat (Ιανουάριος 2018) να καταγραφούν ποσοστά ανεργίας 9,9% για τους άνδρες και 9,8% για τις γυναίκες. Σε σχέση με το χάσμα αμοιβών μεταξύ των δυο φύλων, η Κύπρος βρίσκεται στο 14%, σε χαμηλότερα ποσοστά δηλαδή από τον μέσο όρο του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που είναι 16,3%. Τα αντίστοιχα ποσοστά το 2006 ήταν 17,7% στην ΕΕ και 21,8%, στην Κύπρο.

Απώτερος στόχος και της ΟΕΒ, είναι η ενίσχυση της θέσης των γυναικών μέσω της ανάπτυξης της επαγγελματικής και ηγετικής δυναμικής τους και της προώθησης ίσων ευκαιριών. Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει η ΟΕΒ προς το σκοπό αυτό είναι η συστηματική ενημέρωση των επιχειρήσεων – μελών της σχετικά με τις νομοθεσίες περί ίσης μεταχείρισης, η διάχυση καλών πρακτικών για την εξισορρόπηση εργασίας – οικογένειας και ειδικότερα ο σχεδιασμός και υιοθέτηση κώδικα πρακτικής για αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Επιπρόσθετα, το 2016, η ΟΕΒ σε συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ) θέσπισαν τα Ετήσια Βραβεία Γυναικείας Αριστείας «ΕΡΙΦΥΛΗ», σκοπός των οποίων είναι η ανάδειξη του σημαντικού ρόλου των γυναικών στην ανάπτυξη της σύγχρονης οικονομίας, της καινοτομίας και της προαγωγής της επιχειρηματικότητας. Κοινός σκοπός είναι να προβάλλονται τα επιτεύγματα των γυναικών ως ηγέτες, επιχειρηματίες και πρωτοπόρες για καινοτόμες πολιτικές και δράσεις, να ενθαρρύνονται νέες γυναίκες να αναλάβουν ηγετικές θέσεις και να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά, να στηριχθούν οι φιλοδοξίες των γυναικών, ενισχύοντας τις ηγετικές τους ικανότητες και υπογραμμίζοντας το ρόλο τους στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Η 8η Μαρτίου ως η Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας, μας δίνει την ευκαιρία να επαναλάβουμε αυτό που για την ΟΕΒ είναι αυτονόητο, ότι χωρίς την συμβολή των γυναικών δεν μπορεί να υπάρξει υγιής οικονομία αλλά ούτε και λειτουργικές κοινωνικό-οικονομικές δομές. Στόχος μας παραμένει η ενδυνάμωση των γυναικών και η επίτευξη ουσιαστικής ισότητας σε όλα τα επίπεδα.”