Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) δέχεται προσφορές από εταιρείες Μέλη της ή Μέλη Συνδέσμων της, για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και συντήρηση Φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 5kW με τη μέθοδο συστήματος Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net – Metering) για επιχειρήσεις, στο Κτίριο της ΟΕΒ στη Λευκωσία».

Περισσότερα για την προκήρυξη υποβολής προσφορών εδώ.