Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) δέχεται προσφορές από εταιρείες Μέλη της ή Μέλη Συνδέσμων της, για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα για τις ανάγκες Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) στο κτίριο της ΟΕΒ στη Λευκωσία».

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει καθορισθεί η 16η Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12:00 στο κιβώτιο προσφορών της ΟΕΒ.

Περισσότερα για την προκήρυξη υποβολής προσφορών στο αρχείο.