Σε σχέση με προβληματισμούς που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα για μετεγκατάσταση της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον χώρο στον οποίο βρίσκεται, η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και το Κυπριακό, Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) σε κοινή ανακοίνωσή τους διευκρινίζουν τα ακόλουθα:

“Οι πρωτεύουσες αποτελούν παραδοσιακά τα διοικητικά κέντρα όλων των χωρών στις οποίες χωροθετούνται και λειτουργούν οι κεντρικές υπηρεσίες κάθε Κράτους όπως η Προεδρία της χώρας, το Κοινοβούλιο, το Ανώτατο Δικαστήριο, η Κεντρική Τράπεζα και άλλοι παρόμοιοι θεσμοί.

Η Λευκωσία είναι η πόλη που πλήγηκε περισσότερο από όλες τις άλλες πόλεις της ελεύθερης Κύπρου από την τουρκική εισβολή και η μόνη που συνεχίζει να πλήττεται από την κατοχή.

Το 1964 υπέστη διαμελισμό. Το 1974 υπέστη εισβολή και κατοχή και ένα σημαντικό κομμάτι του ιστορικού της κέντρου είναι έκτοτε νεκρή ζώνη. Με δεδομένες τις γνωστές ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες της Λευκωσίας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό κτίρια και υποδομές εξέχουσας συμβολικής αξίας να παραμένουν στην πρωτεύουσα. Αυτό ισχύει και για το μέγαρο που στεγάζει το Κοινοβούλιο.

Πρακτικές δυσκολίες πρόσβασης στο κέντρο της πόλης, πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσα από την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και την αναβάθμιση της πρωτεύουσας αλλά και όλων των πόλεών μας σε «έξυπνες πόλεις».

Το ΚΕΒΕ και η ΟΕΒ καλούν τον Πρόεδρο της Βουλής να επανεξετάσει την εισήγησή του για μετακίνηση του Κοινοβουλίου εκτός του αστικού κέντρου της Λευκωσίας.”