Υπομνήματα, που συνιστούν τον οδικό χάρτη της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) για την επόμενη πενταετία, υπέβαλε η Ομοσπονδία, την 1η Μαρτίου, σε όλους τους Υπουργούς, πλην του Υπουργού `Αμυνας, καθώς και στην Υφυπουργό Ναυτιλίας, ανακοινώθηκε σε σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη.

Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ Χρίστος Μιχαηλίδης ανέφερε, μιλώντας στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής διάσκεψης κατά την οποία δημοσιοποιήθηκαν τα εν λόγω υπομνήματα, πως η Ομοσπονδία θα έχει αύριο τρεις συναντήσεις με Υπουργούς, και στόχος είναι τις επόμενες εβδομάδες γίνουν συναντήσεις με κάθε Υπουργό για συζήτηση των προβλημάτων και εισηγήσεων που παρατίθενται στα υπομνήματα αυτά. Εξάλλου, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ Μιχάλης Αντωνίου δήλωσε πως “η υλοποίηση των εισηγήσεων της ΟΕΒ θα μας βγάλει από αδιέξοδα και θα δημιουργήσει μεγαλύτερη ανάπτυξη, θέσεις εργασίας αμειπτικών και ποιοτικών για να ξαναμπούμε σε ρυθμούς που δικαιούται αυτός ο τόπος”.

Παραθέτοντας τις προτεραιότητες της ΟΕΒ, ο κ. Μιχαηλίδης, αναφέρθηκε μεταξύ, άλλων στην επαναφορά του εταιρικού φορολογικού συντελεστή από 12,5% σε 10%, όπως ίσχυε πριν την οικονομική κρίση για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να προβούν σε νέες κεφαλαιουχικές επενδύσεις, στην κατάργηση της εργοδοτικής εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής με την έναρξη των εισφορών στο Γενικό Σχέδιο Υγείας, και στη μείωση εισφοράς εργοδοτών στα Ταμεία Πλεονάζοντος Προσωπικού και Προστασίας των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη από 1,2% στο 0,6%.

Επίσης υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει μορατόριουμ διεξαγωγής διαπραγματεύσεων και συνομολόγησης συλλογικών συμβάσεων εργασίας από το δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, έξι μήνες πριν τη διεξαγωγή κοινοβουλευτικών και προεδρικών εκλογών, σημειώνοντας πως “δεν μπορούμε να είμαστε έρμαιο των όποιων εκλογικών αναμετρήσεων”.

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη για επίλυση του θέματος των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, ενώ για το θέμα του Συνεργατισμού είπε πως “θα πρέπει με υπομονή να δούμε πώς θα εξελιχθεί στο προσεχές μέλλον”. Σημείωσε εξάλλου τη θέση της ΟΕΒ υπέρ της σύστασης Υφυπουργείου Ανάπτυξης και Υφυπουργείου Τουρισμού.

Σε ό,τι αφορά την προσέλκυση και ενθάρρυνση επενδύσεων, ο κ. Μιχαηλίδης σημείωσε τη σημασία της ανάληψης συντονισμένης εκστρατείας προσέλκυσης επενδυτών και χρηματοδοτών σε υφιστάμενα, νέα ή υπό εξέλιξη έργα, καθώς και προσεκτικής και υπεύθυνης διαχείρισης του σχεδίου πολιτογράφησης μέσω επένδυσης. Ακόμη αναφέρθηκε στο θέμα της παροχής φορολογικών κινήτρων σε διεθνείς εταιρείες και οργανισμούς για απόκτηση φυσικής παρουσίας στην Κύπρο και στη σύναψη συμμαχίας με άλλες χώρες της ΕΕ για αποφυγή της επιβολής ενιαίου εταιρικού φορολογικού συντελεστή.

Επίσης, σημείωσε, ανάμεσα σε άλλα, ότι χρειάζονται αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός του μισθολογίου του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, εκλογίκευση του μισθολογικού κόστους και εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης, ώστε να προάγεται η αριστεία και η αξιοκρατία, ανάπτυξη του λιμανιού Λάρνακας με προστασία των υφιστάμενων χρήσεων, αξιοποίηση της τουριστικής ανάπτυξης σε συνάρτηση με την διατήρηση της εμπορικής του δραστηριότητας και υλοποίηση της ψηφιακής στρατηγικής και ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του δημοσίου τομέα.

Σε ό,τι αφορά τα εργασιακά , ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε στις θέσεις της ΟΕΒ για νομική ρύθμιση των απεργιών στις ουσιώδεις υπηρεσίες για προστασία της εύρυθμης λειτουργίας της οικονομίας από ανεξέλεγκτη χρήση του δικαιώματος της απεργίας, αντιμετώπιση της ανεργίας, μέσω της επαναπροκήρυξης και επέκτασης των σχεδίων στήριξης της απασχόλησης, σχεδιασμό αποτελεσματικού βιώσιμου συστήματος συνταξιοδοτικών παροχών για αντιμετώπιση της γήρανσης του πληθυσμού, της αύξησης του προσδόκιμου ζωής και της υπογεννητικότητας και απλοποιημένη διαδικασία για απασχόληση αλλοδαπών από τρίτες χώρες υψηλής εξειδίκευσης και σημαντικής προστιθέμενες αξίας.

Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ ανέπτυξε επίσης τις θέσεις της Ομοσπονδίας για τους τομείς της βιομηχανίας, της ανάπτυξης γης/κατασκευών, της ενέργειας και του περιβάλλοντος, της υγείας, του τουρισμού, του εμπορίου και της παιδείας.

Υπογράμμισε πως η Ομοσπονδία θα εντείνει τις προσπάθειές της προς όλες τις κατευθύνσεις “και θα διασφαλίσουμε την αναγκαία προσαρμοστικότητα, βασισμένη στις ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου, με στόχο την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, της οικονομίας και την ευημερία του τόπου γενικότερα”.

Ερωτηθείς για το θέμα των πολιτογραφήσεων, ο κ. Μιχαηλίδης είπε πως “εμείς συμφωνούμε με αυτούς που έχουν θέσει απόψεις ότι πρέπει να προστατεύσουμε τον θεσμό, να μην γίνονται δηλαδή οποιεσδήποτε καταχρήσεις προς αυτή την κατεύθυνση”, σημειώνοντας παράλληλα πως η δημοσιοποίηση ονομάτων ατόμων “μόνο κακό μπορεί να κάνει”.

Απαντώντας σε άλλες ερωτήσεις, ανέφερε πως η μείωση φορολογίας είναι πηγή ανάπτυξης και ελαχιστοποιεί τα φαινόμενα φοροδιαφυγής. Σημείωσε ακόμη πως “θέλουμε λιγότερο κράτος γιατί λιγότερο κράτος σημαίνει λιγότερες επιβαρύνσεις στον πολίτη, περισσότερη ανάπτυξη και μεγαλύτερη χρήση του ιδιωτικού τομέα”, που είναι “η κινητήρια δύναμη της οικονομίας”.