Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Εκπαιδευτικών Συμβούλων (ΚΣΕΣ), μέλος ΟΕΒ, επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους μαθητές και γονείς για το τι θα εφαρμοστεί από την ακαδημαϊκή χρονιά 2019 – 2020 σε σχέση με τα δίδακτρα και το φοιτητικό δάνειο για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο (HB).

Όπως έχει ανακοινώσει ο Επίτροπος Εκπαίδευσης Ε.Ε Damian Hinds, οι σπουδαστές από την Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεκινούν τις σπουδές τους στο ΗΒ το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020, θα χρεώνονται τα ίδια δίδακτρα με τους σπουδαστές του ΗΒ, χωρίς περαιτέρω αύξηση. Θα έχουν επίσης πρόσβαση στο Φοιτητικό Δάνειο καθ ‘όλη τη διάρκεια των σπουδών τους στην ίδια βάση που προσφέρεται σήμερα και με τους ίδιους όρους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: https://www.gov.uk/government/news/further-financial-support-for-uk-and-eu-students