Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Έρευνας και Καινοτομίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας, με την στήριξη της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και του ΚΕΒΕ ανέλαβε τη δημιουργία ενημερωτικού βιβλιαρίου (booklet) το οποίο θα περιλαμβάνει Κυπριακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο αμυντικό τομέα (παραγωγή προϊόντων, ανάπτυξη τεχνολογίας και προσφορά υπηρεσιών).
Το ενημερωτικό βιβλιάριο έχει ως στόχο την προώθηση των Κυπριακών επιχειρήσεων στο εξωτερικό και τη συμμετοχή τους σε κοινοπραξίες ανάπτυξης και παραγωγής νέων αμυντικών προϊόντων. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν στην ΟΕΒ τη δήλωση ενδιαφέροντος, έως τις 30 Νοεμβρίου, 2018.

Διευκρινίζεται ότι η τελική επιλογή των επιχειρήσεων που θα συμπεριληφθούν στο βιβλιάριο θα γίνει από το Υπουργείο Άμυνας σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Έρευνας και Καινοτομίας.

Ως παράδειγμα μπορείτε να δείτε τον αντίστοιχο κατάλογο των Ελληνικών επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι ο ευρύτερος αμυντικός τομέας περιλαμβάνει σχεδόν όλους τους τομείς λειτουργίας ενός κράτους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους αμυντικούς τομείς μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΕΟΑ (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας-European Defense Agency, EDA).

Δήλωση Ενδιαφέροντος.