Ο CSR Cyprus, μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) έχει προγραμματίσει αριθμό εκπαιδευτικών δράσεων με θέμα την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Τα εργαστήρια έχουν ως στόχο να βοηθήσουν κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και τομέα δραστηριότητας, στην καλύτερη κατανόηση της έννοιας της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και των τρόπων που μπορεί να εφαρμοστεί.

Ειδικότερα, προγραμματίζονται τα ακόλουθα εκπαιδευτικά εργαστήρια:

  • 29 Νοεμβρίου 2017: Λογοδοσία και δημοσιοποίηση μη- χρηματοοικονομικών πληροφοριών μέσω ετήσιας έκθεσης αναφοράς προόδου
  • 13-14 Δεκεμβρίου 2017: Διασύνδεση των στρατηγικών, πολιτικών και δράσεων Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs)
  • 17-18 Ιανουαρίου 2018: Συνεργασία και Σύμπραξη με Συμ-μετόχους και ευρύτερα ενδιαφερόμενα μέρη
  • 21 Φεβρουαρίου 2018: Συμμετοχή και δέσμευση των εργαζομένων στην προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη

Τα εργαστήρια απευθύνονται προς στελέχη ανώτερης και ανώτατης διοίκησης, στελέχη τμημάτων ΕΚΕ, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων, και Μάρκετινγκ που επιθυμούν να εντρυφήσουν σε βασικές έννοιες της φιλοσοφίας της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και στον τρόπο εφαρμογής τους στην επιχείρησή τους.

Το κόστος συμμετοχής είναι δωρεάν για τα μέλη του CSR Cyprus ενώ για τα μη μέλη ανέρχεται σε €170 για τα μονοήμερα και σε €240 για τα διήμερα προγράμματα.

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπο συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Σύνδεσμο ή στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου.