Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018, στα κεντρικά γραφεία της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), η ιδρυτική συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΣΕΔΕΑ).

Στο πλαίσιο της συνέλευσης, έγινε αναφορά στα κυριότερα προβλήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις του κλάδου, όπως είναι η δυσκολία εξεύρεσης εξειδικευμένου ή και ανειδίκευτου προσωπικού, καθώς επίσης το μεγάλο χρονικό διάστημα αναμονής για εξασφάλιση αδειοδότησης.

Παράλληλα, κοινή παραδοχή από όλους τους συμμετέχοντες αποτέλεσε η άμεση αναγκαιότητα για ίδρυση του Συνδέσμου με στόχο την διαφύλαξη των καλώς νοούμενων συμφερόντων του κλάδου.

Ειδικότερα, συστάθηκε τριμελής επιτροπή η οποία αναμένεται να καταγράψει λεπτομερώς τις βασικές αρχές λειτουργίας του Συνδέσμου και ακόμη, τους σκοπούς και στόχους του, πληροφορίες οι οποίες πρόκειται να ανακοινωθούν σε επόμενη συνεδρία του ΣΕΔΕΑ.

Για περαιτέρω ενημέρωση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 22 665102 (Κεντρικά Γραφεία ΟΕΒ) ή στο 25 313305 (Γραφείο ΟΕΒ Λεμεσού – Πάφου).