Πραγματοποιήθηκε στις 19 Oκτωβρίου 2017, η Γενική Συνέλευση του Κυπριακού Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων (ΚΣΣΕ), μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) όπου συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων θέματα που αφορούν την κατοχύρωση του επαγγέλματος του συμβούλου επιχειρήσεων, τα συν-χρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε, και οι όροι δημοσίων προσφορών για συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Στη Συνέλευση πραγματοποιήθηκαν εκλογές και αναδείχθηκε το πιο κάτω Διοικητικό Συμβούλιο για την περίοδο 2017-2018:

  • Πρόεδρος: Πανίκος Παπαμιχαήλ (DELOITTE)
  • Aντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Κλουδάς (ΕΝΟRΟΣ)
  • Γραμματέας: Σταύρος Ζαχαρίου (KPMG)
  • Ταμίας: Πάμπος Μιχαηλίδης (CYPRONETWORK)
  • Μέλος: Στέλιος Δημητρίου (ΕΥ)
  • Μέλος: Στέλιος Κωμοδρόμος (COMOZEN)
  • Μέλος: Παντελής Δημητρίου (FIRST ELEMENTS)