Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ), μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ανέκαθεν στήριζε και συνεχίζει να υποστηρίζει την εισαγωγή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), το οποίο όταν υλοποιηθεί θα αποτελέσει την σημαντικότερη κοινωνική μεταρρύθμιση στην νεότερη ιστορία της Δημοκρατίας.

“Ανησυχούμε όμως, καθώς τα μέχρι τώρα δεδομένα που έχουν δοθεί από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας δεν επιτρέπουν το σχηματισμό ολοκληρωμένης εικόνας επί της οποίας τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια θα λάβουν τις αποφάσεις τους για ένταξη στο ΓεΣΥ ή όχι. Αντιθέτως, στη βάση της μέχρι σήμερα πληροφόρησης φαίνεται ότι η ένταξη των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων στο ΓεΣΥ θα οδηγήσει σε σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών υγείας που παρέχουν, ή και στον τερματισμό της λειτουργίας τους.

Συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες και αγωνία του ιατρικού κόσμου σε σχέση με το ΓεΣΥ και ευχόμαστε οι εμπλεκόμενοι φορείς να προχωρήσουν με νηφαλιότητα και αποφασιστικότητα στην λήψη εκείνων των αποφάσεων που θα καταστήσουν το σύστημα υγείας πραγματικά λειτουργικό και οικονομικά βιώσιμο προς όφελος όλων, ασθενών και παρόχων υπηρεσιών φροντίδας υγείας.”