Πραγματοποιήθηκε η Εκλογική Συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑΣΙΣΤΕ), μέλος ΟΕΒ, στις 23 Ιουνίου 2017, στα κεντρικά γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία.

Στη Συνέλευση έγινε απολογισμός των πεπραγμένων για το έτος 2016 από τον απερχόμενο Πρόεδρο του ΠΑΣΙΣΤΕ Δρ. Μάριο Αμερικάνο και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την προσέλκυση φοιτητών από τρίτες χώρες (βλ. Ινδία) και τη συμμετοχή μελών του ΠΑΣΙΣΤΕ σε εκπαιδευτικές εκθέσεις του εξωτερικού, με κρατική στήριξη.

Άλλα θέματα που συζητήθηκαν στη Συνέλευση ήταν οι διαδικασίες παραχώρησης άδειας εισόδου σε φοιτητές τρίτων χωρών καθώς και οι προθεσμίες υποβολής εγγράφων για πιστοποίηση από τις διπλωματικές αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας για έκδοση άδειας εισόδου για φοιτητές τρίτων χωρών.

Στη συνέλευση πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες και εκλογές για ανάδειξη νέου ΔΣ, όπου προέκυψε η πιο κάτω σύνθεση για τη διετία 2017-2019:

  • Πρόεδρος: Δημήτρης Χριστοφόρου – CDA College
  • Αντιπρόεδρος: Μάριος Αμερικάνος – Americanos College
  • Γραμματέας: Μιχάλης Αρέστη – Lenia College
  • Ταμίας: Γιώργος Κρητικός – Global College