Σχέδιο παροχής Κρατικών χορηγιών για την εισαγωγή EMAS σε επιχειρήσεις

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) στο πλαίσιο υιοθέτησης της πολιτικής της για την ενέργεια… Read more »

Περισσότερα

Η τροποποίηση του Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων στις… Read more »

Περισσότερα

Ο Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Οικονομίας της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) κ. Αντώνης Φραγκούδης… Read more »

Περισσότερα