Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ενημερώνει τους Κύπριους επιχειρηματίες ότι στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου… Read more »

Περισσότερα

Οι οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ συνήλθαν στις 9 Οκτωβρίου 2012  και εξέτασαν στα συλλογικά τους… Read more »

Περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει υποτροφίες σε Μέλη της ΟΕΒ για την παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού… Read more »

Περισσότερα