Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) δέχεται προσφορές από εταιρείες Μέλη της ή Μέλη Συνδέσμων… Read more »

Περισσότερα

Η Ένωση Βιομηχάνων Ηλιακής Ενέργειας Κύπρου (ΕΒΗΕΚ) και η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σε… Read more »

Περισσότερα

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (General Data Protection Regulation – GDPR) ο… Read more »

Περισσότερα

Σε Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση – Ρόλος, Προκλήσεις και Προοπτικές» συμμετείχε η… Read more »

Περισσότερα