Ο ΝόμοςΣύμφωνα με το Άρθρο 5(ε) του Περί Τερματισμού της Απασχόλησης Νόμου, ο εργοδότης μπορεί… Read more »

Περισσότερα

Μεταξύ 11 – 15.12.2012 πραγματοποιήθηκε επιχειρηματική εκπαιδευτική αποστολή του Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ),… Read more »

Περισσότερα