Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα συνεχίζεται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας η διαδικασία επανεκτίμησης της αξίας… Read more »

Περισσότερα

Το Κέντρο Παραγωγικότητας ανακοινώνει τη διεξαγωγή προγράμματος κατάρτισης με τίτλο «Oικονομικές Καταστάσεις. Η ανάλυση τους… Read more »

Περισσότερα