Τον Μάιο του 2017, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) της Κυπριακής Δημοκρατίας και… Read more »

Περισσότερα

Τα επιτεύγματα από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Υφυπουργείου Ναυτιλίας καθώς και τους περαιτέρω στόχους… Read more »

Περισσότερα

Εκστρατεία επιθεωρήσεων για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία θα διεξαγάγει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας… Read more »

Περισσότερα