Τη βράβευση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για συγκεκριμένες κατηγορίες αγορών προκήρυξαν, στα πλαίσια της προώθησης… Read more »

Περισσότερα

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει την έναρξη της λειτουργίας του Σχεδίου προώθησης… Read more »

Περισσότερα