Προειδοποιεί για τους κινδύνους για τους εργαζόμενους που εργάζονται εκτεθειμένοι σε θερμικό φόρτο το Τμήμα… Read more »

Περισσότερα

Βρείτε εδώ επιστολή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, με θέμα τις Εξετάσεις Εργοληπτών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και… Read more »

Περισσότερα