Τροποποιητικό νομοσχέδιο, το οποίο ενισχύει τη φοροεισπρακτική ικανότητα του κράτους και τη δυνατότητα ενάσκησης αποτελεσματικού… Read more »

Περισσότερα

Η οριστική απαλλαγή του τραπεζικού συστήματος από τα εναπομείναντα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η διαχείριση των… Read more »

Περισσότερα

Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν τάσσεται υπέρ της σημαντικής αύξησης του ορίου το νέου Πολυετούς Δημοσιονομική… Read more »

Περισσότερα

Στην αναβάθμιση του τομέα της ακτοπλοΐας και των επαγγελματικών υπηρεσιών που προσφέρονται από ακτοπλοϊκά σκάφη,… Read more »

Περισσότερα

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ως Συντονιστική Αναθέτουσα Αρχή, προτίθεται να προκηρύξει νέο διαγωνισμό για… Read more »

Περισσότερα