Έτοιμο να προκηρύξει διαγωνισμό είναι το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με στόχο την εξεύρεσή ιδιωτών… Read more »

Περισσότερα

Κατά περίπου €700 εκατομμύρια αυξήθηκε σε ένα τρίμηνο το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών, καταγράφοντας… Read more »

Περισσότερα

Αμετάβλητα παρέμειναν το τέταρτο τρίμηνο του 2017, τα κριτήρια που θέτουν οι τράπεζες για χορήγηση… Read more »

Περισσότερα