Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας απέστειλε στην ΟΕΒ υπενθυμητική επιστολή,  σύμφωνα με την οποία:… Read more »

Περισσότερα

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας σε ανακοίνωση του, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η Ε.Ε. έχει ανακοινώσει… Read more »

Περισσότερα

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι προχώρησε σήμερα στην υπογραφή Συμφωνίας με την εταιρεία PricewaterhouseCoopers Ltd… Read more »

Περισσότερα

Γίνονται δεκτές από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ι.Κ.Υ.Κ.) αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας,… Read more »

Περισσότερα

Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης, το οποίο αποστάληκε στην Υπηρεσία Εμπορίου του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και… Read more »

Περισσότερα