Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα συνεχίζεται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας η διαδικασία επανεκτίμησης της αξίας… Read more »

Περισσότερα

Το Κέντρο Παραγωγικότητας ανακοινώνει τη διεξαγωγή προγράμματος κατάρτισης με τίτλο «Oικονομικές Καταστάσεις. Η ανάλυση τους… Read more »

Περισσότερα

Διακίνηση Φυτικών/Γεωργικών προϊόντων από τις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας που βρίσκονται εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου… Read more »

Περισσότερα

Η Κυβέρνηση προωθεί μεταρρυθμίσεις που θα δώσουν όλο το απαιτούμενο οξυγόνο ευελιξίας και προσαρμογής στις… Read more »

Περισσότερα