Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, η PwC διεξήγαγε την έρευνα ‘Time to talk: what has to change for women at work’, σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες έχουν αυτοπεποίθηση, είναι φιλόδοξες και έτοιμες για το επόμενο βήμα στην καριέρα τους. Παρ’ όλ’ αυτά, παραμένουν δύσπιστες απέναντι σε σχόλια των εργοδοτών τους σχετικά με την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους, την ανέλιξη αλλά και τους παράγοντες που δύναται να επηρεάσουν είτε θετικά είτε αρνητικά την καριέρα τους. Στην έρευνα συμμετείχαν πάνω από 3.600 γυναίκες επαγγελματίες (ηλικίας 28-40) από 27 κλάδους, από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, παρόλο που οι διευθύνοντες σύμβουλοι αναγνωρίζουν τη σημασία της διαφάνειας σε ό,τι έχει να κάνει με τα προγράμματα ποικιλομορφίας και συμμετοχικότητας για τη δημιουργία εμπιστοσύνης, το μήνυμα παραμένει σχετικά αδύνατο. Το 45% των γυναικών πιστεύουν μάλιστα ότι η θέση ενός εργοδότη ως προς την ποικιλομορφία (φύλο, εθνικότητα, ηλικία, σεξουαλικός προσανατολισμός) μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην επαγγελματική τους ανέλιξη εντός της εταιρείας, ενώ μόνο το 51% των γυναικών συμφωνούν ότι οι εργοδότες πράττουν αρκετά ώστε να βελτιώσουν την ίση εκπροσώπηση των φύλων.

Το τίμημα της μητρότητας και της ευελιξίας

Σχεδόν όλες οι γυναίκες δήλωσαν ότι είναι σημαντικό για εκείνες να έχουν μια θέση εργασίας την οποία απολαμβάνουν (97%) καθώς και να έχουν ευελιξία ώστε να εξισορροπούν τις απαιτήσεις της καριέρας τους με αυτές της προσωπικής/οικογενειακής τους ζωής (95%). Το να φθάσουν στην κορυφή της σταδιοδρομίας τους είναι σημαντικό για το 75% των γυναικών, ενώ το 82% αυτών πιστεύουν στις ικανότητές τους για να εκπληρώσουν τις επαγγελματικές τους προσδοκίες.

Τι πρέπει ν’ αλλάξει:

Η έκθεση προτείνει τρία σημεία στο οποία οι εργοδότες πρέπει να επικεντρωθούν ώστε να βοηθήσουν τις γυναίκες να εξελιχθούν στην επαγγελματική τους πορεία:

  • Διαφάνεια και εμπιστοσύνη: η μεγαλύτερη διαφάνεια δεν θα ωφελήσει μόνο τις γυναίκες, αλλά θα προάγει και ένα πιο δεκτικό περιβάλλον που θα προσφέρει σε γυναίκες και άνδρες περισσότερες ευκαιρίες να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες τους.
  • Στρατηγική υποστήριξη: οι γυναίκες έχουν ανάγκη από αφοσιωμένους υποστηρικτές και πρότυπα και από τα δύο φύλα καθώς η έλλειψη στήριξης τους από άνδρες συναδέλφους επιβραδύνει την εξέλιξή τους. Ο συνδυασμός προσωπικής και επαγγελματικής υποστήριξης συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση της προσωπικής ανάδειξης, την οποία οι γυναίκες χρειάζονται για να προοδεύσουν και να επιτύχουν.
  • Προσωπική ζωή, οικογενειακή φροντίδα και εργασία: οι εργοδότες χρειάζεται να αναθεωρήσουν την προσέγγιση που εφαρμόζουν για να βοηθούν τους εργαζόμενους τους να εξισορροπούν την εργασία με την προσωπική ζωή, την ιδιότητα του γονέα και την οικογενειακή φροντίδα, παρέχοντάς τους αποτελεσματικές οργανωτικές λύσεις. Οι εργοδότες πρέπει να αναγνωρίσουν ότι όλοι έχουν απαιτήσεις για περισσότερη ευελιξία – δεν πρόκειται απλά για ένα πρόβλημα που αφορά μόνο μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής των εργαζομένων ή και τα δύο φύλα – και να βοηθήσουν αλλά και να ενθαρρύνουν το προσωπικό τους να επωφελείται από τα ισχύοντα προγράμματα.