Σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της έκθεσης του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας και της PwC με τίτλο «Paying Taxes 2018», η αξιοποίηση της τεχνολογίας για σκοπούς φορολογικής συμμόρφωσης από επιχειρήσεις και κυβερνήσεις οδηγεί σε συνεχή απλούστευση και μείωση του σχετικού φόρτου εργασίας για τις επιχειρήσεις.

Η έκθεση εξετάζει τον βαθμό ευχέρειας στη καταβολή φόρων σε 190 οικονομίες, μέσω της μοντελοποίησης της φορολογίας των επιχειρήσεων σε κάθε οικονομία χρησιμοποιώντας για σκοπούς μελέτης μία μεσαίου μεγέθους εγχώρια εταιρεία.

Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι με την αξιοποίηση της τεχνολογίας ο χρόνος φορολογικής συμμόρφωσης έχει μειωθεί κατά 5 ώρες, δηλαδή στις 240 ώρες, ενώ ο αριθμός πληρωμών έχει μειωθεί κατά μία και ανέρχεται σήμερα στις 24.

Επίσης, ο απαιτούμενος χρόνος για συμμόρφωση με φόρους επί της εργασίας και των κερδών μειώθηκε κατά 2 ώρες (στις 61 ώρες για τους φόρους επί των κερδών και στις 87 ώρες για τους φόρους επί της εργασίας) συγκριτικά με πέρσι, ενώ οι φόροι επί της εργασίας κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μείωση από την απαρχή της σχετικής μελέτης (από τη δημοσιοποίηση της έκθεσης Doing Business 2006). Στους βασικότερους παράγοντες που έχουν συμβάλει στη μείωση περιλαμβάνονται η καταχώρηση δηλώσεων και η διενέργεια πληρωμών με ηλεκτρονικά μέσα, τα βελτιωμένα λογισμικά φορολογίας και λογιστικής και οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο αριθμός των φορολογικών πληρωμών έχει μειωθεί κατά μία περίπου πληρωμή, λόγω κυρίως των αυξημένων δυνατοτήτων διαδικτυακής καταχώρησης δηλώσεων και διενέργειας πληρωμών, της λειτουργίας νέων διαδικτυακών πυλών και της μεγαλύτερης χρήσης των διαδικτυακών συστημάτων εκ μέρους των φορολογούμενων.

Ο παγκόσμιος μέσος Συνολικός Συντελεστής Φορολογίας και Εισφορών (TTCR) κατέγραψε μικρή αύξηση συγκριτικά με την προηγούμενη έρευνα (40,5% έναντι 40,4% το 2017). Ο συντελεστής αυξήθηκε σε περισσότερες οικονομίες από ό,τι σε όσες μειώθηκε – 52 σε σύγκριση με 36. Για πρώτη φορά από το 2004, σημειώθηκε αύξηση του συντελεστή για φόρους εκτός φόρων επί της εργασίας και των κερδών. Σε αυτούς περιλαμβάνονται φόροι ακίνητης ιδιοκτησίας, τέλη κυκλοφορίας, περιβαλλοντικά και δημοτικά τέλη, φόροι μεταβίβασης ακινήτων και οποιαδήποτε άλλα χαμηλά τέλη.

Παρά τις σημαντικές αλλαγές στα παγκόσμια κατά μέσο όρο αποτελέσματα, πολλές οικονομίες, ιδιαίτερα με χαμηλότερα εισοδήματα, επέδειξαν μεγαλύτερη βραδύτητα σε ό,τι αφορά την πλήρη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της τεχνολογίας. Η μελέτη σημειώνει επίσης την αυξημένη χρήση από τις φορολογικές αρχές συστημάτων πληροφόρησης σε πραγματικό ή σχεδόν πραγματικό χρόνο για εντοπισμό των συναλλαγών, π.χ. στη Ρωσία, τη Δημοκρατία της Κορέας και την Κίνα.

Τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο παρέχουν στις φορολογικές αρχές την ευκαιρία να ελέγχουν διεξοδικά τις συναλλαγές σε σχεδόν πραγματικό χρόνο αντί να βασίζονται σε αναθεωρήσεις των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων. Τα νέα συστήματα που λειτουργούν σε σχεδόν πραγματικό χρόνο ενδέχεται να αυξήσουν στα αρχικά στάδια της υλοποίησης τον χρόνο συμμόρφωσης, αλλά μπορούν να οδηγήσουν μελλοντικά σε λιγότερους ελέγχους ή σε πιο γρήγορη επιστροφή ΦΠΑ.

Η συμμόρφωση με τις διαδικασίες που ακολουθούν την καταχώρηση δηλώσεων για τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και τον Φόρο Εισοδήματος Εταιρειών, που εξετάζονται στη μελέτη για δεύτερη χρονιά, μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα δύσκολη και χρονοβόρα για τις εταιρείες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η χρονική διάρκεια των διαδικασιών αυτών μπορεί να δημιουργήσει στις εταιρείες προβλήματα ταμειακών ροών και διοικητικές καθυστερήσεις πέραν του ενός έτους.

Η έκθεση διαπιστώνει επίσης ότι 162 οικονομίες διαθέτουν σύστημα ΦΠΑ, με δυνατότητα επιστροφής ΦΠΑ για την εταιρεία που μελετήθηκε για τους σκοπούς της έρευνας σε 107 οικονομίες. Σε 51 οικονομίες δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής ΦΠΑ, κυρίως στη Νότια Αμερική και την Αφρική. Σε τέσσερις οικονομίες, η αγορά βιομηχανικού εξοπλισμού εξαιρείται από τον ΦΠΑ. Η ΕΕ σημειώνει τις καλύτερες επιδόσεις σε ό,τι αφορά την ταχύτητα των επιστροφών ΦΠΑ (και τις διεργασίες φόρου εισοδήματος εταιρειών) ενώ η Κεντρική Αμερική, η Μέση Ανατολή και η περιοχή Ασίας Ειρηνικού παρουσιάζουν μια ετερόκλητη εικόνα. Καθυστερήσεις παρατηρούνται, τέλος, στην Αφρική και τη Νότια Αμερική.