*Του Παντελή Λεπτού*

Ο κλάδος των ακινήτων διαχρονικά αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί και σήμερα έναν από τους πιο ισχυρούς πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας, με ουσιαστική συμβολή στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων και στην τόνωση της ευρύτερης οικονομικής δραστηριότητας. Επιπρόσθετα, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή του στην έξοδο της χώρας μας από το μνημόνιο και στην επάνοδο της οικονομίας σε ρυθμούς ανάπτυξης, αφού οι υπολογισμοί, τόσο της πολιτείας, όσο και ανεξάρτητων οικονομικών αναλυτών, ανεβάζουν το ποσό που εισέρρευσε στην κυπριακή οικονομία, από ξένες επενδύσεις στην αγορά ακινήτων, από το 2013 και μετά, σε πάνω από €4 δις.

Τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα μετά την κρίση στην ευρωζώνη, η ευελιξία και η έντονη δραστηριοποίηση των επιχειρηματιών ανάπτυξης γης, οδήγησε στο άνοιγμα νέων αγορών, προσελκύοντας αγοραστές από χώρες όπως η Ρωσία, η Ουκρανία, η Αίγυπτος, η Κίνα κ.ά. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την διατήρηση ροών από τις πιο παραδοσιακές αγορές, όπως αυτές της Αγγλίας και της Σκανδιναβίας αλλά και την δημιουργία ποιοτικών έργων, δημιουργεί μεγάλες προοπτικές για περαιτέρω αύξηση της ζήτησης ακινήτων από ξένους επενδυτές. Μέσα από τις συνεχείς επαφές των επιχειρηματιών ανάπτυξης γης στο εξωτερικό, εντοπίζεται ουσιαστικό ενδιαφέρον, τόσο από μεμονωμένους αγοραστές όσο και από στρατηγικούς επενδυτές, για έργα που βρίσκονται σε όλα τα μήκη και πλάτη της ελεύθερης Κύπρου.

Στην αύξηση αυτή του ενδιαφέροντος σημαντικό ρόλο έπαιξε, πέραν της δημιουργίας ποιοτικών έργων και των φορολογικών κινήτρων, η βελτίωση του σχεδίου για απόκτηση υπηκοότητας μέσω επένδυσης και οι συνεχείς βελτιώσεις των κριτηρίων για παραχώρηση άδειας μόνιμης παραμονής. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Κτηματολογίου, το 2016 πουλήθηκαν 1833 ακίνητα σε αλλοδαπούς, αριθμός που αναμένεται να είναι σημαντικά αυξημένος φέτος και που μπορεί να αυξηθεί πολύ περισσότερο τα επόμενα χρόνια, αφού η αγορά ακινήτου στην Κύπρο αποτελεί πλέον ένα ελκυστικό επενδυτικό προϊόν.

Νέες προοπτικές ανοίγουν, έχουμε όμως να αντιμετωπίσουμε έντονο διεθνή ανταγωνισμό. Γι’ αυτό επιβάλλεται να διορθώσουμε αδυναμίες που μειώνουν την ανταγωνιστικότητά μας. Παρά τις βελτιώσεις που έγιναν απέναντι στην κρατική γραφειοκρατία υπάρχουν ακόμα εμπόδια που εξακολουθούν να καθυστερούν και να ταλαιπωρούν τόσο τις επιχειρήσεις ανάπτυξης γης, όσο και τους ξένους επενδυτές.

Ως εκ τούτου, είναι ανάγκη να εκσυγχρονίσουμε τις δομές και πρακτικές μας και να προχωρήσουμε με ταχύτητα και ευελιξία στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία και να εφαρμόσουμε γρήγορες, απλές και διαφανείς διαδικασίες. Είναι η ώρα για να δουλέψουμε ομαδικά και συστηματικά, με σύνεση και στρατηγική έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τις όποιες προκλήσεις και να αξιοποιήσουμε την δυναμική και τις ευκαιρίες που υπάρχουν μετατρέποντας το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον σε χειροπιαστό αποτέλεσμα.

*Ο Παντελής Λεπτός είναι Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών