Ο Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι έχει συνάψει χρηματοδοτική σύμβαση 35 εκατομμυρίων Ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη χρηματοδότηση της ανέγερσης ιδιόκτητου τερματικού αποθήκευσης πετρελαιοειδών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύεται στο ΓΤΠ, η συμφωνία ολοκληρώθηκε μετά από μακρά και πολυδιάστατη διαδικασία αξιολόγησης από την ΕΤΕπ, τόσο του υποστηριζόμενου έργου όσο και του ΚΟΔΑΠ.

«Η ΕΤΕπ είναι ένας από τους εγκυρότερους, ισχυρότερους και πλέον αξιόπιστους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς και η συμφωνία χρηματοδότησης προσδίδει σημαντική επιβεβαίωση στο έργο της ανέγερσης ιδιόκτητου τερματικού και στο ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας του ΚΟΔΑΠ», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι ο δανεισμός διέπεται από ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και στηρίζει το πρώτο έργο υποδομής για την Κύπρο που δανειοδοτείται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), γνωστού και ως «Σχέδιο Γιούνκερ». Παρέχεται χωρίς κυβερνητική εγγύηση και χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Το ιδιόκτητο τερματικό του ΚΟΔΑΠ θα ανεγερθεί στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού και θα αποτελείται, στην παρούσα φάση, από έξι δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων συνολικής χωρητικότητας 200.000 κυβικών μέτρων, αγωγούς και αντλιοστάσια, συστήματα πυρασφάλειας και προστασίας, καθώς και κτίριο διοίκησης. Η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2018 και το συνολικό κόστος είναι της τάξεως των €50 εκατομμυρίων.

Κύριο μέλημα του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΔΑΠ κατά τον σχεδιασμό του έργου και κατά τη διαδικασία εξεύρεσης του πλέον κατάλληλου χρηματοδότη ήταν η σε βάθος χρόνου διασφάλιση ενεργειακής επάρκειας με τον πλέον αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο, η βελτιστοποίηση των λειτουργικών διαδικασιών και η αξιοποίηση των διαθέσιμων γεωστρατηγικών πλεονεκτημάτων, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες αξιολογήσεις, η ανέγερση ιδιόκτητου τερματικού αποθήκευσης παρουσιάζει καθαρή παρούσα αξία (NPV) της τάξεως των €70 εκατ. που είναι και το αναμενόμενο άμεσο οικονομικό όφελος για τον τόπο, προστίθεται.

Όπως αναφέρεται, πέραν της σημαντικής δημιουργίας αξίας, η μακροχρόνια διασφάλιση ιδιόκτητου εγχώριου αποθηκευτικού χώρου θα επιτρέψει στον ΚΟΔΑΠ να επικεντρωθεί απρόσκοπτα στην υλοποίηση του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για περαιτέρω βελτίωση και ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας και ασφάλειας της χώρας.