Το έργο για την έλευση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Κύπρο, θεωρείται υλοποιήσιμο, μετά και τη χρηματοδότηση που εξασφάλισε η Κύπρος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕTΕπ) αλλά και το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από εταιρείες, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Συμεών Κασσιανίδης, μιλώντας σε συζήτηση πάνελ κατά τη διάρκεια του 6ου Ενεργειακού Συμποσίου στη Λευκωσία.

Ο κ. Κασσιανίδης ανέφερε ότι σε αντίθεση με τους προηγούμενους διαγωνισμούς που δεν καθιστούσαν εφικτή την έλευσης του φυσικού αερίου στην Κύπρο, ο διαχωρισμός του έργου υποδομής από την προμήθεια φυσικού αερίου, έχει τεκμηριωθεί στην ασφάλεια της τροφοδοσίας που εφαρμόζεται σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και και όχι μόνο στη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος.

«Πήραμε την απόφαση ότι εκείνο που θέλουμε είναι ένα έργο το οποίο να είναι υλοποιήσιμο και να πετύχει τον στόχο και όχι κατ’ ανάγκη ο όποιος καλύτερος σχεδιασμός που θα μπορούσε να επιτευχθεί», ανέφερε.

Με αυτό τον τρόπο, όπως είπε, εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΤΕπ, κάτι που όπως είπε δίνει πλέον την αισιοδοξία ότι το έργο είναι υλοποιήσιμο. Όπως είπε, υπάρχουν στη διεθνή αγορά πολλά παρόμοια έργα, και το έργο υποδομής της Κύπρου είναι ανάμεσα στη μειονότητα των έργων που θεωρείται ότι θα προχωρήσει.

Ανέφερε ακόμα ότι υπάρχει ενδιαφέρον από πολλές εταιρείες για συμμετοχή στο διαγωνισμό, κάτι που συντείνει στην αισιοδοξία.

«Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας άλλα ο στόχος για να υλοποιηθεί το έργο είναι εφικτός», είπε.

Πρόσθεσε ότι έχουν επίσης προσεγγίσει τη ΔΕΦΑ, πολλές εταιρείες που θα ήθελαν να συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση του έργου, ωστόσο όπως έχει σχεδιαστεί το έργο ως έργο εθνικού συμφέροντος και έργο για την ασφάλεια και προμήθεια, αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός είναι ότι αυτό πρέπει να είναι μια κρατική υποδομή η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο μέλλον για άλλες χρήσεις.

Ο κ. Κασσιανίδης, αναφέρθηκε στην παρουσίαση του στις πολλές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην Κύπρου γύρω από την ενέργεια, μεταξύ των οποίων οι διαγωνισμοί για την έλευση LNG στην Κύπρο, η αξιοποίηση του κοιτάσματος «Αφροδίτη», η ανέγερση τερματικού αποθήκευσης πετρελαιοειδών στο Βασιλικό από τον Κυπριακό Οργανισμό Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ), η μεταφορά όλων των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών από τη Λάρνακα στο Βασιλικό, η γεωτρητική δραστηριότητα, το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού κ.α.

Όπως είπε, μιλούμε για μια πιθανή συνολική δαπάνη στην περιοχή της Κύπρου και γύρω από την Κύπρο που θα υπερβαίνει το €1,5 δις τα επόμενα χρόνια, κάτι που όπως είπε, φέρνει μια αλλαγή στην οικονομία και την ενεργειακή κατάσταση της Κύπρου.

Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Ανδρέας Πουλλικκάς αναφέρθηκε στο ρόλο του φυσικού αερίου προς την επίτευξη των αειφόρων ενεργειακών συστημάτων.

Ο κ. Πουλλικκάς αναφέρθηκε στους στόχους της Κυπριακής Δημοκρατίας για την εισαγωγή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) μέχρι το 2020. Παράλληλα είπε ότι το φυσικό αέριο θεωρείται οικολογικό καύσιμο γιατί έχει πιο χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Είπε επίσης ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ευέλικτες τεχνολογίες για διείσδυση φωτοβολταϊκών συστημάτων και άλλων ΑΠΕ.

Είπε επίσης ότι η ΡΑΕΚ έχει ήδη δώσει εντολές στους Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς και Διανομής για επανασχεδιασμό του ηλεκτρικού συστήματος ώστε να γίνει αμφίδρομο, για να μπορεί να υπάρξει όσο το δυνατό πιο πολλή διείσδυση των ΑΠΕ μέχρι το 2030. Όσον αφορά την αποθήκευση ενέργειας από ΑΠΕ, είπε ότι η ΡΑΕΚ έχει ήδη εκδώσει προσχέδιο ρυθμιστικής απόφασης και βρίσκεται σε διαβούλευση στην Κύπρο. Αναμένονται όπως είπε τα τελικά σχόλια μέχρι τέλος Δεκεμβρίου για να προχωρήσουν με την τελική ρυθμιστική απόφαση. Όπως είπε, θα ευνοούνται βασικά συστήματα τα οποία θα χρησιμοποιούνται είτε για υπηρεσίες των διαχειριστών, αλλά και για να συμμετέχουν στην αγορά, δηλαδή μεγάλα συστήματα αποθήκευσης.

Το μέλος του ΔΣ της Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου (ΕΥΚ) Μάικ Ευθυμίου ανέφερε ότι θα πρέπει να γίνει δουλεία ώστε να μπουν οι σωστές βάσεις για να έρθουν οι εταιρείες ενέργειας και να μείνουν στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι στον τομέα αυτό η Κύπρος είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Τόνισε την ανάγκη να προσεχθούν ιδιαίτερα θέματα τυποποίησης αλλά και να υπάρξει ευελιξία, ώστε να βοηθηθούν οι εταιρείες. Σημείωσε επίσης ότι η κυπριακή βιομηχανία είναι αρκετά ευέλικτη και μπορεί να ακολουθήσει όταν δει ότι υπάρχουν περιθώρια.

Παρουσίασε επίσης του τρόπους με τους οποίους μπορούν να αξιοποιηθούν υποθαλάσσια κοιτάσματα σε βαθιά ύδατα, σημειώνοντας παράλληλα ότι θεωρείται κλειδί σε ποιες αγορές θα καταλήξει το αέριο.

Όπως είπε θα πρέπει να εξεταστούν οι τεχνικές, οικονομικές, εμπορικές, επιχειρησιακές πτυχές αλλά και να ληφθούν υπόψη πολιτικοί παράγοντες. Σημείωσε επίσης ότι στο μέλλον το φυσικό αέριο θα αποτελέσει στοιχείο σημαντικής εμπορικής δραστηριότητας, ενώ διέβλεψε και μια αύξηση στη ζήτηση LNG.

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης για του υδρογονάνθρακες Μάριος Βαλιαντής περιέγραψε το ρόλο της νέας αυτής Επιτροπής που συστάθηκε 26 Σεπτεμβρίου 2016 και ασχολείται με την τυποποιητική διαδικασία σε θέματα υδρογονανθράκων, συμμετέχει σε ευρωπαϊκές και διεθνείς τεχνικές επιτροπές, ενώ οι δράσεις της θεωρούνται υποβοηθητικές για την εδραίωση της ποιότητας στον τομέα των υδρογονανθράκων. Η Επιτροπή εκπονεί επίσης εθνικά πρότυπα και προδιαγραφές.