Η Δημοκρατική Εργατική Ομοσπονδία Κύπρου (ΔΕΟΚ) χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και την απόφαση της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας, Ρέας Γεωργίου για μοριοδότηση εταιρειών που έχουν πιστοποιηθεί βάσει του Μοντέλου Πιστοποίησης για την εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο εργασιακό περιβάλλον.

Σε ανακοίνωσή της, η ΔΕΟΚ αναφέρει ότι «η πρωτοβουλία της ΟΕΒ και της της Κυπριακής Ομοσπονδίας Γυναικών Επιχειρηματιών / Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ) να εισηγηθούν τη μοριοδότηση για τον πιο πάνω σκοπό είναι πράγματι αξιέπαινη και αποδεικνύει την ευαισθητοποίηση και τη σωστή αντίληψη του οργανωμένου επιχειρηματικού κόσμου για την Ισότητα των δύο Φύλων στην απασχόληση». Προσθέτει ότι «το μοντέλο πιστοποίησης επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα, λειτουργεί υπό την ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας με τη συμμετοχή συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων και επομένως ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων και των σκοπών του».

Είναι βέβαιο, συνεχίζει η ΔΕΟΚ, «ότι η θεσμοθέτηση του συστήματος μοριοδότησης για επιχειρήσεις που διεκδικούν έργα του δημοσίου θα αποτελέσει κίνητρο για πολλούς εργοδότες να εφαρμόσουν καλές πρακτικές για την ισότητα και ίση μεταχείριση στην εργασία, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση σωστής κουλτούρας για την ισότητα σε όλη την οικονομία. Αναφέρει ότι «η μειονεκτική θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας και το μισθολογικό χάσμα το οποίο τη συνοδεύει, πρέπει να αντιμετωπιστούν με συγκροτημένη στρατηγική και υιοθέτηση καλών πρακτικών, ώστε οι νομοθεσίες για την ισότητα και την ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας να πραγματοποιηθούν στην πράξη».

Το γεγονός ότι στην Κύπρο το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ αντρών και γυναικών ξεπερνά το 40%, αποδεικνύει ότι απαιτούνται να γίνουν πολλά ακόμη, κυρίως προς την κατεύθυνση της εφαρμογής μέτρων που να διευκολύνουν την ένταξη, την παραμονή και την ανέλιξη των γυναικών στην εργασία», σημειώνει η ΔΕΟΚ. Και καταλήγει με την πεποίθηση «ότι εκτός από τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, και το ίδιο το κράτος, ως εργοδότης, θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, εντάσσοντας πολιτικές και καλές πρακτικές ισότητας στους χώρους εργασίας που θα έχουν ορατά και αξιόπιστα αποτελέσματα».

Πηγή: Sigmalive