Η αύξηση της ροής των νέων στα τεχνικά επαγγέλματα, σε συνάρτηση με την άριστη, πιστοποιημένη εκπαίδευση και κατάρτιση, θα συμβάλει στην καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται και στο παρόν αλλά και μελλοντικά, για τη χώρα μας, είπε η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου.

Σε χαιρετισμό της στην τελετή λήξης του 5ου Εθνικού Διαγωνισμού Δεξιοτήτων SkillsCyprus2018, ο οποίος διοργανώθηκε από τo Κέντρο Παραγωγικότητας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η κα. Αιμιλιανίδου είπε ότι η παροχή περισσότερων και καλύτερων προσόντων – δηλαδή γνώσεων και δεξιοτήτων – στους νέους αποτελεί σημαντικότατο συστατικό στοιχείο για την αντιμετώπιση των αρνητικών δεδομένων και αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό, μέσα από την κατάλληλη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Πρόσθεσε ότι η ανάπτυξη της οικονομίας είναι άμεσα συνυφασμένη με την ύπαρξη εργατικού δυναμικού που να διαθέτει κατάλληλες δεξιότητες και προσόντα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και να μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας για άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Το Υπουργείο, ανέφερε, έχει από την αρχή υιοθετήσει και εξακολουθεί να στηρίζει τους στόχους της διοργάνωσης και υλοποίησης των Διαγωνισμών Δεξιοτήτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που αφορούν την προώθηση της αριστείας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους, την ευαισθητοποίηση για τη σημασία της επαγγελματικής αριστείας και την ενδυνάμωση της εικόνας, της θέσης και της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Αναφέρθηκε παράλληλα στα δωρεάν προγράμματα αρχικής κατάρτισης ανέργων που προσφέρει το Υπουργείο.

Κάλεσε τους νέους και τις νέες, να αξιοποιήσουν τις δράσεις του Υπουργείου και να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που αυτές τους προσφέρουν.