Τα επαναλαμβανόμενα θετικά αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η Eurobank Κύπρου συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία με σταθερά βήματα, έχοντας ως βάση το πελατοκεντρικό μοντέλο λειτουργίας της και την ορθολογιστική διαχείριση των κινδύνων. Η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση της Τράπεζας την έχει βοηθήσει να εδραιώσει την ηγετική της παρουσία στην Κύπρο στους βασικούς τομείς δραστηριοποίησης της, δηλαδή, του Wealth Management, Corporate και Investment Banking, International Business Banking και Capital Markets αλλά και να επεκταθεί σε τομείς που ταιριάζουν με το μοντέλο λειτουργίας της και συγκεκριμένα στους τομείς της Ναυτιλίας και Affluent Banking.

Η οικονομική δραστηριότητα συνεχίζει να εκπλήσσει θετικά, αφού ο συνολικός ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του 2017 ήταν 3,9% από 3,4% το 2016 και 2% το 2015. Ο ρυθμός αυτός είναι πολύ μεγαλύτερος από τις παλαιότερες προβλέψεις των αναλυτών και των επίσημων οργανισμών, σχεδόν διπλάσιος από τον μέσο όρο στην Ευρωζώνη και ο ταχύτερος στην Κύπρο από την εποχή της προ-δεκαετίας διεθνούς κρίσης.

Βασική κινητήρια δύναμη στην ενδυνάμωση της οικονομικής δραστηριότητας και της παραγωγικής δυνατότητας της οικονομίας σε όλους σχεδόν τους τομείς της, είναι οι επενδύσεις που αυξήθηκαν κατά 27,8%. Η συμβολή τους στον ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης ήταν 5,1 ποσοστιαίες μονάδες το 2017 και 4,9 το 2016. Οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ πλησιάζουν πλέον τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Έφτασαν το 20,4% το 2017 από 16,8% το 2016 και 13,2% στη χρονιά της κρίσης το 2013. Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η αγορά ακινήτων ανακάμπτει, δίνοντας περισσότερη ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα.

Τα πιο πάνω καταδεικνύουν ότι το άμεσο μέλλον της Κυπριακής οικονομίας είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο, φτάνει να παραμείνουμε προσηλωμένοι στη συνετή διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, στην προώθηση όποιων αλλαγών χρειάζεται για την γρηγορότερη επίλυση του χρόνιου προβλήματος των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων αλλά και στην στόχευση για ισοζυγισμένη ανάπτυξη όλων των παραγωγικών τομέων της οικονομίας.

Η Eurobank Κύπρου από τη πλευρά της, με δύναμη τα υγιή οικονομικά της στοιχεία και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει, θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομία και τις βιώσιμες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, αλλά και να δημιουργεί θέσεις εργασίας στη βάση της ανάπτυξης των εργασιών της. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Eurobank Κύπρου λαμβάνοντας υπόψη και υιοθετώντας τις σύγχρονες τάσεις της τεχνολογίας, προχωρά σε σημαντικές επενδύσεις με στόχο να την καταστήσουν ικανή να παραμείνει ανταγωνιστική στο νέο ψηφιακό περιβάλλον και να προσφέρει ακόμα πιο ποιοτικές υπηρεσίες.

Τέλος σε ότι αφορά τον Όμιλο Eurobank, σημειώνεται ότι με βάση την πρόσφατη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το πρώτο τρίμηνο του 2018 τα καθαρά κέρδη πριν από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και έκτακτα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε €57εκ., έναντι €34εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 με ταυτόχρονη βελτίωση των σημαντικών χρηματοοικονομικών δεικτών. Η σταθερή και συνεχιζόμενη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου Eurobank αντικατοπτρίζεται και μέσα από την πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την επιτυχή ολοκλήρωση της Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων – Stress Test χωρίς κεφαλαιακό έλλειμμα για τη Eurobank.