Τα καθήκοντα του νέου Περιφερειακού Διευθυντή Δικτύου Καταστημάτων Λευκωσίας της Ελληνικής Τράπεζας ανέλαβε ο Δημήτρης Σπαρσής στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης που επιτελείται στον Οργανισμό.

Ο κ. Σπαρσής, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Ελληνικής Τράπεζας, εντάχθηκε στο διευθυντικό δυναμικό της Τράπεζας πριν από δύο χρόνια αναλαμβάνοντας ως επικεφαλής των ασφαλιστικών εργασιών της Τράπεζας για τις εταιρείες Παγκυπριακή Ασφαλιστική και Hellenic Alico Life.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο κ. Σπαρσής κατέχει εμπειρία 22 ετών στον τραπεζικό τομέα, σε θέσεις όπως Διευθυντής Υπηρεσίας Μάρκετινγκ, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων, Διευθυντής Καταστήματος και Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής. Προηγουμένως εργάστηκε στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού στην Κύπρο και στο εξωτερικό.