Ειδικό πρόγραμμα εγκατέστησε στα επαρχιακά του γραφεία ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών προκειμένου να υποστηρίζει τους αιτητές να συμμορφώνονται με τις νέες απαιτήσεις που προκύπτουν από την Νέα Κοινή Αγροτική πολιτική.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΚΟΑΠ, μία από τις βασικές αλλαγές στα σχέδια επιχορήγησης είναι αυτές που αντανακλώνται στις εκταρικές επιδοτήσεις, αφού εισέρχεται για πρώτη φορά η υποχρέωση της διαφοροποίησης των καλλιεργειών για αιτητές πάνω από 100 δεκάρια καθώς και η υποχρέωση του «πρασινίσματος» των εκμεταλλεύσεων για αιτητές που έχουν στην γεωργική τους εκμετάλλευση πάνω από 150 δεκάρια.

Για το σκοπό αυτό, προστίθεται, στα επαρχιακά γραφεία έχει εγκατασταθεί ειδικό πρόγραμμα που υπολογίζει την αναπροσαρμογή των εκμεταλλεύσεων, όπου αυτό απαιτείται, έτσι ώστε να συμβουλεύουν ανάλογα τους αγρότες που αιτούνται επιδότησης να συμμορφωθούν μελλοντικά με τις εν λόγο απαιτήσεις.

Τέλος, ο ΚΟΑΠ καλεί όλους τους αιτητές όπου στην εκμετάλλευση τους έχουν πάνω από 100 δεκάρια να επισκέπτονται τα επαρχιακά γραφεία, κατά προτίμηση και για καλύτερη εξυπηρέτηση μετά από διευθέτηση τηλεφωνικού ραντεβού, ώστε να ενημερώνονται διεξοδικά, με απώτερο σκοπό να μην υπάρχει ούτε ένα λάθος στις αιτήσεις τους που πιθανόν να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες συνέπειες.