Οι τιμές των κατοικιών στην Κύπρο μειώθηκαν κατά -1,8% το 1ο τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2017, αλλά αυξήθηκαν κατά 3,7% σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τριμηνιαία μείωση ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη στην ΕΕ μετά τη Μάλτα.

Οι τιμές των κατοικιών, όπως μετρήθηκαν από το δείκτη τιμών κατοικιών της Eurostat, αυξήθηκαν κατά 4,5% στη ζώνη του ευρώ και κατά 4,7% στην ΕΕ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2017, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 0,6% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,7% στην ΕΕ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις των τιμών των κατοικιών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 σημειώθηκαν στη Λετονία (+ 13,7%), τη Σλοβενία ​​(+ 13,4%), την Ιρλανδία (+ 12,3%) και την Πορτογαλία 12,2%), ενώ οι τιμές μειώθηκαν στη Σουηδία και την Ιταλία (τόσο -0,4%) όσο και στη Φινλανδία (-0,1%). Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Λετονία (+ 7,5%), την Ουγγαρία και τη Σλοβενία ​​(+ 4,4%) καθώς και στην Πορτογαλία (+ 3,7%), ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Μάλτα %), Την Κύπρο (-1,8%) και τη Σουηδία (-0,8%).